Missvisande om privat sjukvård från Svenskt Näringsliv

Göran Dahlgren, professor i folkhälso – och sjukvårdsforskning, har gjort en genomgång av Svenskt Näringslivs rapport om privat sjukvård.

Läs den här.

Comments are closed.