Seminarium – Det korrupta samhället – är vi redan där?

Här kan du se det filmade seminariet Det korrupta samhället.

Efter decennier av avregleringar, privatiseringar och sänkta skatter blir konturerna av ett annat samhälle allt tydligare. Vi ser ökade klyftor, riskfria vinster åt riskkapitalister, konkursade skolor, och vanvårdade gamlingar i stället för ett samhälle med utjämnande skattesystem och generella välfärdstjänster där omsorg och vård ges efter behov.

Vad som är mindre tydligt men kanske ännu viktigare är vad omvandlingen gör med korruption, bestickning, mutor och tillit i samhället. Forskningen är entydig: där det offentliga åtagandet minskar, ökar korruptionen.

Syftet med detta seminarium är att väcka uppmärksamhet runt detta samband. Vilka är de långsiktiga konsekvenserna? Vilka grundläggande värden står på spel framöver? Vilket samhälle vill vi egentligen ha? Hur kan vi arbeta för att motverka korruptionens utbredning?

Olof Buckard, satiriker och samhällsdebattör (ev.)

Töres Theorell, Professor emeritus, Karolinska Institutet
Om ”Korruption, arbete och kulturella aktiviteter”

Apostolis Papakostas, professor, Södertörns högskola
Om ”Korruption i Sverige? Varför här och varför nu?”

Bengt Göransson, f.d. utbildningsminister
Om ”Korruption eller bara dumhet? Tankar om ett samhälle där politik reducerats till affär”

Comments are closed.