Seminarium – Vad händer med sjukvården i Stockholms län?

En utfrågning av representanter från de politiska partierna i Stockholms läns landsting om sjukvårdspolitiken i landstinget. Utfrågningen koncentrerades på tre olika delar; Den ekonomiskt pressade situationen i landstinget, Vårdval i primärvården och dess effekter samt Psykiatri kris, om ersättningssystemets effekter.

I panelen deltog Ella Bohlin, barn- och ungdomslandstingsråd Kd, Dag Larsson, landstingsråd S, Håkan Jörnehed, landstingsråd V och Michel Silvestri, landstingspolitiker Mp. Dessutom gjordes kommentarer från läkare, sjuksköterskor och forskare under de olika blocken.

Se det filmade seminariet här.

Gemensam Välfärd arrangerade, 18 november 2015.

Comments are closed.