Temanummer av Socialmedicinsk Tidskrift, smt om Missbruk

Det seminarium som Gemensam Välfärd arrangerade våren 2015 har resulterat i ett temanummer av Socialmedicinsk Tidskrift. Där finns många intressanta artiklar om Läkarrollen idag och igår, Den stora ökningen av narkotikarelaterade dödsfall, Konsekvenserna av ekonomistyrningen, Utvecklingen inom socialtjänsten, Medikaliseringen av missbruksvården m fl Tidskriften kan nås på nätet http://socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt

Läs Peter Lorentzons referat av temanumret här:
Recension Missbruk 2015

Comments are closed.