Kent Werne får 2016 års Caremapris!

Carema

Vi är glada att berätta att journalisten Kent Werne tilldelats Gemensam Välfärds Caremapris för sitt oförtröttliga arbete med att avslöja systemfel och girighet inom välfärdssektorn. Kent har gett ut flera böcker och skriver bl.a. för ETC och Dagens Arena.
Prisutdelningen skedde den 25e februari vid årets Carema Memorial Day. Det är Gemensam Välfärds årliga seminarium med fokus på privat vinstintresse inom vård och omsorg. Seminariet har hållits sedan 2012 då vanvården vid Caremas äldreboende Koppargården uppdagades.

Comments are closed.