Flygblad om välfärd utan vinstintresse

Gemensam välfärd har tagit fram ett fint flygblad ”Valfrihet utan vinstintresse” som du kan ladda ned här.

Missvisande om privat sjukvård från Svenskt Näringsliv

Göran Dahlgren, professor i folkhälso – och sjukvårdsforskning, har gjort en genomgång av Svenskt Näringslivs rapport om privat sjukvård.

Läs den här.

Bolagens roll i välfärdsproduktionen

Anne Marie Pålsson, docent Lunds universitet, beskriver i föreläsningen ”Bolagens roll i välfärdsproduktionen” på ett pedagogiskt sätt problemen med vinstdrivande företag inom välfärden.

Global week of action for tax justice

Igår började Global Week of Action for Tax Justice!
Läs mer här:

 

Efter New Public Management

Forskaren Jens Stilhoff Sörensen från Göteborgs universitet har skrivit denna intressanta artikel om vägen bort från New Public Management.

Öppet brev till oppositionen i Stockholm stad om hemtjänsten

Gemensam Välfärd Stockholms äldregrupp har skrivit en artikel om hemtjänsten i Stockholm som blivit publicerade i Stockholm fria tidning, läs här.

Nu finns GVs filmer samlade!

Nu har vi samlat filmer av Gunnar Lindholm och Laszlo Schüszler som har filmat seminarier, torgmöten etc som har arrangerats av Gemensam Välfärd eller organisationer och personer med anknytning till Gemensam Välfärd.

Filmerna finns här: http://gemensamvalfard.se/filmer

 

Inbjudan till upptakt för aktionsdag mot Vattenfalls kolkraft

Klimataktion bjuder in till upptakt för aktionsdag mot Vattenfalls kolkraft.

Tisd 24 mars, kl 18.30. ABF-huset Sveavägen 41, Musikrummet, plan 6.

Den 27 april har Vattenfall sin årsstämma. De som engagerat sig i nätverket KlimatSverige vill använda den dagen till att uppmärksamma Sveriges största klimatbov, och kräva omställning av bolaget till ett bolag för förnybar energi.
Helt nyligen har Vattenfall startat upp sitt stora och kritiserade kolkraftverk i Maarburg, Hamburg. Vi behöver sätta press på regeringen att snabbt fatta rätt beslut om de stora kolgruvor som Vattenfall äger.

Den 24 mars ska vi
– få en kort bakgrund, av Em Petersson Greenpeace, om Vattenfall som klimatbov och dess möjlighet att bli en hävstång för omställning av energisektorn.
– planera aktionsdagen 27 april
– bilda en aktionsgrupp för dagen.

 

 

Bankprotestvecka 19-26 mars

Folkkampanj för Gemensam Välfärd inbjuder alla som vill delta i en bankvecka för pay back till välfärden med olika aktiviteter kring bankernas årsstämmor för kravet på att återbetala de 34 miljarderna till svenska folkets välfärd. Mer information här: https://www.facebook.com/events/1403830846590387/

Röster om New Public Management (NPM)

Här har vi samlat en mängd med artiklar om New Public Management.

Jens Stilhoff Sörensen om NPM i P1 OBS, 15 min, lyssna: http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/263669?programid=503

Jens Stilhoff Sörensen: Ekonomismens envälde: det nyliberala angreppet på demokratin, artikel om NPM, http://valfardskampanjen.se/?s=jens+stilhoff+s%C3%B6rensen

Hur kan vi demokratisera sjukvården. Skottland visar vägen. Seminarium organiserat av Nätverket Gemensam Välfärd Malmö, 2013-10-26,

del 1 http://88.83.48.34/videos/video/2142/

del 2 http://88.83.48.34/videos/video/2144/

del 3 http://88.83.48.34/videos/video/2145/

R. Selberg, Sjukhuset som en bilfabrikhttp://vimeo.com/68359645

Svensk rapport från seminarium i Norge, i tidskriften Tiden: http://tidenmagasin.se/tidenbloggen/valfarden-som-demokratiskt-forum/

18-21 i denna broschyr från V-Stockholm handlar om de norska modellkommunerna: http://storstockholm.vansterpartiet.se/files/2010/06/Valfardsstrategi1-klar-g%C3%A4ller.pdf

En mer omfattande rapport om sjukvården i Skottland under den här länken: http://www.velferdsstaten.no/tema/markedsretting/offentligstyring/tema/markedsretting/offentligstyring/?article_id=102986

Om Skottland och nya Zeeland: http://www.velferdsstaten.no/file.php?id=11068

B, Nordic, Stein Stuguer, För mycket styrning, för lite ledning, Manifest Tidskrift, 2012-09-12: http://www.manifesttidsskrift.no/mye-styring-lite-ledelse/

Å. Sandberg: Värden i välfärden. Arena idé Rapport: http://www.arenaide.se/files/2014/04/arena_rapport_webb_edit.pdf

Hall, När kartan blir viktigare än verkligheten, Pedagogiska Magasinet, 2013-02-19: http://www.lararnasnyheter.se/pedagogiska-magasinet/2013/02/19/nar-kartan-blir-viktigare-verkligheten

http://www.lakartidningen.se/ 2014-11-15, 2014-12-01 och 2015-01-22, debatt om värdebaserad vård. Bengt Järhult, Eric Secher och Gunnar Akner ger sin slutrepliker i det senaste numret.

Vård efter plånboken tar över(intervju) med Göran Dahlgren i Tidskriften Clarté, 2014-12-28, http://www.clarte.nu/laes-clarte-pa-naetet/2-2014-title/8909-Vard-efter-planboken-tar-over%28intervju%29-89

Temanummer av CAN:s tidskrift A&N med artiklar/intervjuer med forskare och läkare, presenterar den politisk/historiska bakgrunden, vad som ev kommer framöver, efter NPM, etc. http://can.se/sv/Tidskriften-AoN/New-Public-Management-i-missbruksvarden–valextra/?id=1180