Efter New Public Management (NPM)

Gemensam Välfärds vårdgrupp har tagit fram ett PM om vad som kan komma efter NPM inom vården. Ladda ned det här.

Sjukvården i Stockholm – vad händer vid ett regimskifte i höst?

Hälso- sjukvården i Stockholms läns landsting står inför stora utmaningar och uppgifter. Mycket omfattande investeringar krävs för att komma till rätta med de problem idag finns och de krav som bl a en ökning av befolkningen ställer. Det handlar bl a om det redan beslutade byggandet av Nya Karolinska sjukhuset, om för få vårdplatser, en stressad arbetssituation för de anställda och om för låga löner. En långtgående privatisering med vårdval inom primärvård och nu i ökad utsträckning också inom den specialisera sjukvården liksom byråkratiska och ineffektiva styrsystem, är andra problem som måste bemästras.

-       Hur ser de ekonomiska behoven ut de närmaste åren och hur kan de finansieras? Vad prioriteras?

-       Vad bör hända med vårdval i primärvården? Vilka är alternativen? Hur ställa sig till den pågående utökningen av vårdval i specialistsjukvården?

-       Det förhärskande styrsystemet, New Public Management – vilka alternativ finns och hur komma dit?

-       Hur ska folkhälsoarbetet återupprättas i landstinget?

Utfrågning av:

Håkan Jörnehed, landstingsråd (v)
Johan Sjölander, sjukvårdspolitiker (s)
Helene Öberg, gruppledare (mp)

Torsdag 28 augusti 2014 kl 18.00. ABF-huset, Sveavägen 41

Den tysta statskuppen

För dig som inte hade möjlighet att komma på Lars Taxéns föredrag om privatiseringen av det gemensamma kan se presentationen här.

 

Bygg landet igen!

Jan Wiklund från Gemensam Välfärd har skrivit boken ”Bygg landet igen” som försöker visa vad som långsiktigt kan göras för att lösa de olika kriserna.

”Vår tid är den första på flera hundra år som de unga inte kan förväntas få det bättre än sina föräldrar, åtminstone i Europa. Arbetslösheten har förankrat sig på en hög nivå, utstötningen ökar, reallönerna ökar inte utan minskar på flera ställen, och en serie krismoln hopar sig inför framtiden. Om detta kan vi läsa varje dag i tidningarna.

Däremot kan vi sällan läsa något om vad vi kan göra långsiktigt åt saken. Den här b0ken försöker råda bot på denna brist.”

 

 

Den 10 maj över hela landet!

Den 10 maj är det den stora välfärdsdagen över hela Sverige. Här ser du var och när:

Alingsås: Stora torget kl 13.00

Göteborg: Gustaf Adolfs Torg kl 14.00  https://www.facebook.com/events/527361954042913/

Helsingborg: Birger Sjöbergs plats kl 13.00  https://www.facebook.com/events/503324846440911/

Luleå: Utanför Smedjan kl 13.00  https://www.facebook.com/events/1428805140708544/

Malmö: Gustav Adolfs Torg kl 14.00  https://www.facebook.com/events/295274857304402/

Stockholm: Medborgarplatsen kl 13.00  https://www.facebook.com/events/669761419737476/

Umeå: Rennmarkstorget kl 12.30  https://www.facebook.com/events/388116597998093/

Uppsala: Celsiustorget kl 13.00  https://www.facebook.com/events/256280787892982/

Västerås 3 maj, Sigmatorget kl 13.00  http://valfardskampanjen.se/vasteras/manifestation-i-vasteras-3-maj/

Mer information finns även här: http://valfardskampanjen.se/

Ny skrift – Utveckla vården och avveckla vinstintressen

Gemensam Välfärds vårdnätverk har producerat en ny skrift som presenterar några viktiga analyser om Framtidsplanen för landstingets sjukvård, NPM, den vinstdrivna vården, vårdpersonalens arbetsmiljö, jämlikheten i hälsa och hemtjänsten med förslag och krav och för att visa en del av vad vi publicerat i dagspress och på andra sätt.

Den tysta statskuppen – missa inte!

Lars Taxén från Gemensam Välfärd kommer hålla sin föreläsning igen (20 maj) om den tysta statskuppen som fyllde salen under välfärdskonferensen.

På seminariet kommer han att prata om värderingar, vilken roll de spelar, och hur vi kan arbeta med värderingar som grund för att återuppbygga ett solidariskt och jämlikt samhälle.

Se mer information här.

Välfärdsdagen 10 maj – Dags att sprida ordet i Göteborg

Folkkampanjen för Gemensam Välfärds välfärdsmanifestation den 10 maj närmar sig med stormsteg och det är dags att sprida ordet om vår manifestation till alla som kan tänkas vilja komma!

I Göteborg drar de nu upp takten på deras flygbladsutdelningar. Varje helg fram till 10 maj kommer de stå på nedanstående torg och dela ut flygblad. Även vardagseftermiddagar är aktuella!

Frölunda Torg
Angered (Angereds Centrum, Hammarkulletorget)
Hisingen (Hjalmar Brantingsplatsen)
Centrum t.ex. Brunnsparken, Drottningtorget, Kopparmärra
Järntorget
Majorna (Billhälls, Chapmans Torg)
Kortedala (Kortedala Torg)
Mölndal (Mölndals Centrum)

Vill du vara med och dela ut? Kontakta Ingrid på ingrid_ekman@hotmail.com och säg när och var du kan medverka! De behöver också ansvariga till varje torg.

Kom igen nu, nu kör vi! Alla behövs!

Remissvar på LOV-utredningen

Peter Lorentzon i Gemensam Välfärd har skrivit ett remissvar på betänkandet från Utredningen av framtida valfrihetssystem inom socialtjänsten. SOU 2014:2.

 

Dokumentation från välfärdskonferensen

Om du missade ”Välfärd och framtid” förra helgen kan du se en del av seminarierna som filmades här. En del presentationer finns upplagda också.