Inbjudan till upptakt för aktionsdag mot Vattenfalls kolkraft

Klimataktion bjuder in till upptakt för aktionsdag mot Vattenfalls kolkraft.

Tisd 24 mars, kl 18.30. ABF-huset Sveavägen 41, Musikrummet, plan 6.

Den 27 april har Vattenfall sin årsstämma. De som engagerat sig i nätverket KlimatSverige vill använda den dagen till att uppmärksamma Sveriges största klimatbov, och kräva omställning av bolaget till ett bolag för förnybar energi.
Helt nyligen har Vattenfall startat upp sitt stora och kritiserade kolkraftverk i Maarburg, Hamburg. Vi behöver sätta press på regeringen att snabbt fatta rätt beslut om de stora kolgruvor som Vattenfall äger.

Den 24 mars ska vi
– få en kort bakgrund, av Em Petersson Greenpeace, om Vattenfall som klimatbov och dess möjlighet att bli en hävstång för omställning av energisektorn.
– planera aktionsdagen 27 april
– bilda en aktionsgrupp för dagen.

 

 

Bankprotestvecka 19-26 mars

Folkkampanj för Gemensam Välfärd inbjuder alla som vill delta i en bankvecka för pay back till välfärden med olika aktiviteter kring bankernas årsstämmor för kravet på att återbetala de 34 miljarderna till svenska folkets välfärd. Mer information här: https://www.facebook.com/events/1403830846590387/

Röster om New Public Management (NPM)

Här har vi samlat en mängd med artiklar om New Public Management.

Jens Stilhoff Sörensen om NPM i P1 OBS, 15 min, lyssna: http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/263669?programid=503

Jens Stilhoff Sörensen: Ekonomismens envälde: det nyliberala angreppet på demokratin, artikel om NPM, http://valfardskampanjen.se/?s=jens+stilhoff+s%C3%B6rensen

Hur kan vi demokratisera sjukvården. Skottland visar vägen. Seminarium organiserat av Nätverket Gemensam Välfärd Malmö, 2013-10-26,

del 1 http://88.83.48.34/videos/video/2142/

del 2 http://88.83.48.34/videos/video/2144/

del 3 http://88.83.48.34/videos/video/2145/

R. Selberg, Sjukhuset som en bilfabrikhttp://vimeo.com/68359645

Svensk rapport från seminarium i Norge, i tidskriften Tiden: http://tidenmagasin.se/tidenbloggen/valfarden-som-demokratiskt-forum/

18-21 i denna broschyr från V-Stockholm handlar om de norska modellkommunerna: http://storstockholm.vansterpartiet.se/files/2010/06/Valfardsstrategi1-klar-g%C3%A4ller.pdf

En mer omfattande rapport om sjukvården i Skottland under den här länken: http://www.velferdsstaten.no/tema/markedsretting/offentligstyring/tema/markedsretting/offentligstyring/?article_id=102986

Om Skottland och nya Zeeland: http://www.velferdsstaten.no/file.php?id=11068

B, Nordic, Stein Stuguer, För mycket styrning, för lite ledning, Manifest Tidskrift, 2012-09-12: http://www.manifesttidsskrift.no/mye-styring-lite-ledelse/

Å. Sandberg: Värden i välfärden. Arena idé Rapport: http://www.arenaide.se/files/2014/04/arena_rapport_webb_edit.pdf

Hall, När kartan blir viktigare än verkligheten, Pedagogiska Magasinet, 2013-02-19: http://www.lararnasnyheter.se/pedagogiska-magasinet/2013/02/19/nar-kartan-blir-viktigare-verkligheten

http://www.lakartidningen.se/ 2014-11-15, 2014-12-01 och 2015-01-22, debatt om värdebaserad vård. Bengt Järhult, Eric Secher och Gunnar Akner ger sin slutrepliker i det senaste numret.

Vård efter plånboken tar över(intervju) med Göran Dahlgren i Tidskriften Clarté, 2014-12-28, http://www.clarte.nu/laes-clarte-pa-naetet/2-2014-title/8909-Vard-efter-planboken-tar-over%28intervju%29-89

Temanummer av CAN:s tidskrift A&N med artiklar/intervjuer med forskare och läkare, presenterar den politisk/historiska bakgrunden, vad som ev kommer framöver, efter NPM, etc. http://can.se/sv/Tidskriften-AoN/New-Public-Management-i-missbruksvarden–valextra/?id=1180

Regeringens och v:s uppgörelse om vinster i välfärden

Se seminariet den 22/11 2014 på Socialistiskt forum, ABF, Stockholm med Jonas Sjöstedt(v), Veronica Palm (s) och Janine Alm Ericson (mp). Moderator-Kent Werne.

Del 1, del 2, del 3

Arrangör-Folkkampanjen för Gemensam Välfärd.

Psykiatrins vardag

Se seminariet ”Lyssna till psykiatrins vardag” från Socialistiskt forum, 22/11 2014 på ABF här:

Del 1Del 2Del 3

Medverkande: Maria Sundvall (moderator), Jan Halldin, Marianne Engelse Frick, Kent Blomberg.

Teaterscener: Regi-Judith Hollander, Skådespelare- Anita Berger, Kat Bergström, Maria Bodin, Gunnel Rimfors

Arrangör: Psykiatruppropet, Stockholms Vårdnätverk, Gemensam Välfärd

Gemensam Välfärds Nyhetsbrev – November/December

Debatt – Dagens sjukvårdspolitik är olaglig

Ska lönsamhetskrav eller medborgarnas behov av vård styra offentligt finansierad primärvård? Lagen är glasklar på den punkten och vårdvalssystemet strider mot lagen, skriver professorn Göran Dahlgren som också är aktiv i Gemensam Välfärd.

Agera – Skriv på för att stoppa TTIP och CETA

Kampanjen ”Stop TTIP” jobbar nu för en namninsamling för att få till ett medborgarinitiativ som kan tvinga EU-kommissionen behandla frågan.

EU har vissa kriterier för att godkänna ett initiativ:

– 1 miljon EU-medborgare måste ha skrivit under

– 7 EU-länder måste upp i ett visst antal underskrifter

– 15 000 underskrifter krävs för att Sverige ska räknas

Stop TTIP har nu 990 000 underksrifter. Än så länge har fem länder passerat gränsen för underskrifter: men inte Sverige.

Skriv under på: http://stop-ttip.org

Agera – Vattenfall stämmer tyska staten

Vattenfall har stämt tyska staten på 4,7 miljarder euro för att Tyskland har bestämt sig för att ersätta kärnkraften med förnyelsebar energi.

Skriv på här att Vattenfall ska dra tillbaka stämningen: http://action.sumofus.org/a/vattenfall-lawsuit/?sub=fb

TTIP leder till ökad arbetslöshet

En ny studie publicerat från ansedda Tufts University menar att TTIP kan leda till ökad arbetslöshet och försämrad tillväxt i EU. Värst drabbade? De nordiska länderna.

Klimatet – Bekämpa fossilindustrins finansiella makt

Världens rika länder åtog sig för några år sedan att bidra till en snabbstartande grön fond för klimatsatsningar i utvecklingsländerna. Fonden sattes till ynka 10 miljarder dollar. Det kan kontrasteras t ex mot att de rika länderna subventionerar fossilbränsleexploatering med 88 miljarder USD per år. Läs mer här.

Skatteparadis – Lokalpolitikers svar på Luxembourg Leaks

Lokalpolitiker i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Frankrike, Storbritannien och Spanien ger sitt svar på Luxembourg Leaks här:

”In the past days we have learned that hundreds of multinational companies have been given extreme tax breaks by the authorities of the Duchy of Luxembourg.

The scandal exposed by LuxLeaks does not come as a surprise. The fact that large companies operating in many countries frequently engage in aggressive tax evasion schemes has been public knowledge for many years.

What surprises us is the weakness of the political response. Action needs to be taken now, at all levels. In this work local authorities can and should play the leading role. It is, after all, the local authorities that in many countries have primary responsibility for welfare services that are undermined by tax evading instruments such as those exposed by LuxLeaks.

Many people now say that it is the lack of EU powers over taxation that is to blame for the scandal. We disagree. Harmonization of taxation across Europe is not a a panacea for fair taxation nor is it a prerequisite for enforcing taxation of profit in the member country of the EU where the profit is made.

 

A simple and straightforward reaction to the information that has surfaced would be for national and local authorities to analyse and define the methods used in the tax evasion schemes operating through the Luxembourg jurisdiction. Companies using such methods would then be excluded from tendering processes of local authorities. As this exclusion would have a geographically neutral basis it is fully compatible with present EU legislation. Even if the use of the methods documented in LuxLeaks would not constitute any breach of law, local authorities have the right and responsibility to take them into account in determining the most economically advantageous tender.

 

Such action should be seen as a supplement to other important methods in the promotion of fair taxation including the requirement that all companies participating in tendering processes must make country-by-country reporting of their financial activities publicly available.”

 

Johannes Hirvaskoski, Member of Vantaa City Council, Centre Party, Finland

Thomas Wallgren, Member of Helsinki City Council, co-chair of the Social Democratic group, Finland

Carina Nilsson, Municipal Commissioner, Social Democratic Party, Malmö, Sweden

Bertil Dahl, Municipal Commissioner, Left Party, Kalmar, Sweden

Ingegerd Akselsson Le Douaron, City Councillor, Green Party, Stockholm, Sweden

Eric Loiselet, Regional Councillor EELV (Green Party) Champagne Ardennes (CC), France

David Belliard, Councillor of Paris, co-president of the green group at the Council of Paris, France

Emmanuelle Cosse,Vice President of the Ile de France region, National secretary of the EELV group, France

Jean-François Caron, Mayor of Loos in Gohelle, EELV Councillor of the Region Nord Pas de Calais, President of the Federation of the Elected Greens, France

Anne Souyris, Councillor of Paris, co-chair of the Green Group at the Council of Paris, France

Victorine Valentin, City Councillor of Colmar, Councillor of the Alsace Region, Socialist Party, France

Cyril Kretzschmar, Regional Councillor of the Rhône-Alpes Region EELV Green Party, France

Joan Bosch, Podemos, Navarra, Spain

Cllr Ian Eiloart, Liberal Democrat Group, Lewes District Council, UK

Caroline Lucas, MP for Brighton Pavilion, Green Party, UK

Cllr Jason Kitcat, Leader of Brighton & Hove City Council, Green Party, UK

Lars Kjelkenes Giæver, City Councillor, Green Party, Lillehammer, Norway

Susanne Palsig, City Councillor, Socialist Party, Gladsaxe, Denmark

Mindre jämlik primärvård efter vårdval och vårdgaranti

Riksrevisionen har granskat hur de statliga reformerna om vårdval och vårdgaranti påverkat primärvården. De skriver att: 

”Vårdvalet och vårdgarantin har gjort det svårare att uppfylla vårdens principer om likvärdig vård för alla och att de svårast sjuka ska prioriteras. Reformerna har gett förbättrade kontaktmöjligheter med vården och fler vårdcentraler. Men det är främst patienter med mindre vårdbehov och högre socioekonomisk status som gynnats.”

Rapporten kan laddas ned här.

Synpunkter på Program för Stockholms stad, avsnitten om Trygg ålderdom

Gemensam Välfärd i Stockholm ger, utifrån sina erfarenheter från arbetet med hemtjänsten,  sin syn på hemtjänsten i den nya majoritetens ”Program för Stockholm stad”.

GVs nyhetsbrev – oktober

Regeringens och Vänsterpartiets uppgörelse om vinster i välfärden


Peter Lorentzon i Gemensam Välfärd har gjort en behändig sammanfattning av alla förslag till beslut, utredningar och propositioner som ingår i uppgörelsen mellan regeringen och v om vinster. Mycket att följa, stödja och bevaka.

Välfärdsmanifestationen 30 augusti

På Välfärdsmanifestationen den 30 augusti höll Theo Bodin från Folkkampanjen för välfärd ett tal som går att se här.

TTIP -Stoppa den trojanska dalahästen!


Det transatlantiska handelsavtalet TTIP hotar vår välfärd, demokrati och miljö. Vi har en unik chans att påverka i Sverige eftersom vår EU-kommissionär Cecilia Malmström är förhandlare. Skriv under för att stoppa TTIP här.

Rädda de europeiska nattågen


Jordens Vänner har tagit initiativ till en internationell e-postaktion för att rädda nattågen i Europa. Deutsche Bahn och tågbolagen i Danmark, Holland, Frankrike, Schweiz och Tjeckien planerar att dra in merparten av sina nattågsförbindelser i slutet av 2014.

Välfärden har inga ”rekordresurser”


Debatt mellan Arena idé, Kommunal, SKL och Svenskt näringslivet om resurserna till välfärden.

Välfärden har inga ”rekordresurser”

Sveriges välfärd förebild för andra länder

Jo, resurserna till vård, skola och omsorg är rekordstora

Grovt missvisande att tala om rekordresurser

NPM – Värden i välfärden

Arena Idé har nyligen givit ut denna (Värden i välfärden) intressanta rapport om New Public Management (NPM). Förutom att den granskar NPM så visar den på alternativ från Norge, Danmark och Holland.

Värden i välfärden

Arena Idé har nyligen givit ut denna (Värden i välfärden) intressanta rapport om New Public Management (NPM). Förutom att den granskar NPM så visar den på alternativ från Norge, Danmark och Holland.