Den europeiska arbetarrörelsen: politisk och ideologisk kris i ett allt mer auktoritärt EU

Asbjörn Wahl från Gemensam Välfärds systerorganisation For Velferdsstaten har skrivit en intressant artikel om de utmaningar och hinder som fackföreningarna nu står inför i EU. Det finns ett antal strukturella hinder som EU som överstatlig institution representerar samt interna politiska-ideologiska barriärer som hindrar fackföreningarna från att fullgöra sin roll i den aktuella situationen.

 

 

Hjälp till att sprida vinst-kampanjen!

Inför valet uppmanar Folkkampanjen för gemensam välfärd/Nätverket för Gemensam Välfärd väljarna att kryssa de kandidater som vill sätta stopp för vinst i välfärden. En enkät håller nu på att skickas ut till kandidater till riksdagen och landstings- och kommunfullmäktige där de får svara på frågan: ”Vill du aktivt verka för ett stopp för vinstutdelning i välfärden?

På www.valfardskampanjen.se kommer namnen på de politiker som svarar ”JA” på vår fråga att publiceras.

Hjälp oss gärna att dela ut enkäten till allmänheten, men kanske främst för att dela ut till politiker i valstugorna så vi kan nå fler politiker!

Enkäten finns här för utskrift.

Debattartikel: Politiker – dags att ta ansvar för välfärden

Gemensam Välfärd/Folkkampanjen för gemensam välfärd fick en debattartikel publicerad i SVT opinion idag.

Efter flera års privatiseringar, avregleringar, skattesänkningar och New Public Management är det dags att konstatera att den nyliberala eran nått vägs ände, att det behövs en ny inriktning.”

 

 

Spaningar av K G Wanngård

K-G Wanngård är LO ombudsman och aktiv i Gemensam Välfärd och en av landets mest anlitade föreläsare. Här gör K-G fem spaningar där politiken målas i lite tydligare färger.

spaning 1 – Det ska löna sig att arbeta

spaning 2 – Kvotering

spaning 3 – Behövs facket?, Del 1

spaning 3 – Behövs facket?, Del 2

spaning 4 – Bidragsfusk-skatteflykt

spaning 5, Del 1 – Sänk skatten så man får mer att leva för

spanning 5, Del 2 – Sänk skatten så man får mer att leva för

 

 

 

Se filmen om välfärdsmanifestationen 10 maj

Folkkampanjen för Gemensam Välfärd genomförde 10 maj 2014 en riksomfattande manifestation. Här visas ett sammandrag (av Gunnar Lindholm) av manifestationen på Medborgarplatsen i Stockholm. Medverkande är bl a :Johan Ehrenberg, Lina Westerlund, Hemtjänstupproret, Johnny Nadérus, SEKO, Nu bryter vi Tystnaden, Olof Buckard, Randiga Rut, Linje 17 mot rasism, Röstjärn, Jan Hammarlund, Anita Berger, Rapokalyps, Jan-Erik Gustafsson-Nej till EU, Sanna Tefke, Bortom Retro och Margareta Dahlqvist-DoroteaUpproret.

 

Efter New Public Management (NPM)

Gemensam Välfärds vårdgrupp har tagit fram ett PM om vad som kan komma efter NPM inom vården. Ladda ned det här.

Sjukvården i Stockholm – vad händer vid ett regimskifte i höst?

Hälso- sjukvården i Stockholms läns landsting står inför stora utmaningar och uppgifter. Mycket omfattande investeringar krävs för att komma till rätta med de problem idag finns och de krav som bl a en ökning av befolkningen ställer. Det handlar bl a om det redan beslutade byggandet av Nya Karolinska sjukhuset, om för få vårdplatser, en stressad arbetssituation för de anställda och om för låga löner. En långtgående privatisering med vårdval inom primärvård och nu i ökad utsträckning också inom den specialisera sjukvården liksom byråkratiska och ineffektiva styrsystem, är andra problem som måste bemästras.

-       Hur ser de ekonomiska behoven ut de närmaste åren och hur kan de finansieras? Vad prioriteras?

-       Vad bör hända med vårdval i primärvården? Vilka är alternativen? Hur ställa sig till den pågående utökningen av vårdval i specialistsjukvården?

-       Det förhärskande styrsystemet, New Public Management – vilka alternativ finns och hur komma dit?

-       Hur ska folkhälsoarbetet återupprättas i landstinget?

Utfrågning av:

Håkan Jörnehed, landstingsråd (v)
Johan Sjölander, sjukvårdspolitiker (s)
Helene Öberg, gruppledare (mp)

Torsdag 28 augusti 2014 kl 18.00. ABF-huset, Sveavägen 41

Den tysta statskuppen

För dig som inte hade möjlighet att komma på Lars Taxéns föredrag om privatiseringen av det gemensamma kan se presentationen här.

 

Bygg landet igen!

Jan Wiklund från Gemensam Välfärd har skrivit boken ”Bygg landet igen” som försöker visa vad som långsiktigt kan göras för att lösa de olika kriserna.

”Vår tid är den första på flera hundra år som de unga inte kan förväntas få det bättre än sina föräldrar, åtminstone i Europa. Arbetslösheten har förankrat sig på en hög nivå, utstötningen ökar, reallönerna ökar inte utan minskar på flera ställen, och en serie krismoln hopar sig inför framtiden. Om detta kan vi läsa varje dag i tidningarna.

Däremot kan vi sällan läsa något om vad vi kan göra långsiktigt åt saken. Den här b0ken försöker råda bot på denna brist.”

 

 

Den 10 maj över hela landet!

Den 10 maj är det den stora välfärdsdagen över hela Sverige. Här ser du var och när:

Alingsås: Stora torget kl 13.00

Göteborg: Gustaf Adolfs Torg kl 14.00  https://www.facebook.com/events/527361954042913/

Helsingborg: Birger Sjöbergs plats kl 13.00  https://www.facebook.com/events/503324846440911/

Luleå: Utanför Smedjan kl 13.00  https://www.facebook.com/events/1428805140708544/

Malmö: Gustav Adolfs Torg kl 14.00  https://www.facebook.com/events/295274857304402/

Stockholm: Medborgarplatsen kl 13.00  https://www.facebook.com/events/669761419737476/

Umeå: Rennmarkstorget kl 12.30  https://www.facebook.com/events/388116597998093/

Uppsala: Celsiustorget kl 13.00  https://www.facebook.com/events/256280787892982/

Västerås 3 maj, Sigmatorget kl 13.00  http://valfardskampanjen.se/vasteras/manifestation-i-vasteras-3-maj/

Mer information finns även här: http://valfardskampanjen.se/