Inför snabbspår även på bostadsmarknaden

Karin Wanngårdh (S) och Roger Mogert (S) skriver i Dagens Samhälle om bostadsbyggande:

”Kommunerna har tio veckor på sig att handlägga ett bygglov. Staten har ingen anledning att låta överklagandeprocessen ta längre tid än så. Vi vill att staten inför ett krav på avgörande för överklaganden inom tio veckor, på samma sätt som staten ställer krav på kommunen gällande bygglov.”

http://www.dagenssamhalle.se/debatt/infoer-snabbspar-aeven-pa-bostadsmarknaden-27821

Gemensam Välfärds Facebook-grupp

Gemensam Välfärd har en grupp på Facebook där alla som delar våra grundläggande värderingar kan bli medlemmar. Vill du vara med och motverka kommersialiseringen av välfärden?
Gå med i Facebook-gruppen och diskutera dina idéer med de för närvarande 2400 medlemmarna.

Om vinster i välfärden

Regeringen mörkar om vinst i välfärden

Debattören: Att siffertrixa om ”övervinster” är omdömeslöst – och skadar Sverige

http://www.aftonbladet.se/debatt/article23442519.ab

Så räknade jag fram 8 procent
SVT:s avslöjande om eventuellt vinsttak i Välfärdsutredningen har skapat debatt. Jag föreslog att modellen även behöver ett tillägg för värdeskapande investeringar, skriver Joachim Landström, lektor vid Uppsala universitet, som har skrivit två rapporter på uppdrag av Välfärdsutredningen
http://www.di.se/artiklar/2016/9/1/debatt-sa-raknade-jag-fram-8-procent/

Eleverna segregeras – oavsett procenten

Debattörerna: Skolan dras isär – och det stoppas inte av vinsttak i välfärden

Sten Svensson och Daniel Suhonen

http://www.aftonbladet.se/debatt/article23436277.ab1.9-16

Skandinavisk Välfärdskonferens 2016

Skandinavisk välfärdskonferens 2016
En Skandinavisk välfärdskonferens 2016 kommer att genomföras den 14-15 november i Oslo. Den kommer att samla deltagare från Danmark, Norge och Sverige för att fastställa status för den ”nordiska modellen”.
Vi ska se på de olika utvecklingslinjerna i de tre länderna, utbyta erfarenheter och analyser. Vad är likt och olikt? Hur är utvecklingen utanför Skandinavien? Vilka är motkrafterna? Vad är våra alternativ och lösningar, strategier och målsättningar? Vad kan vi samarbeta kring?
Konferensen koncenterar sig på de viktigaste sociala och politiska motsättningarna:
– De kommersiella intressenas intåg i välfärden
– Marknadsstyrningen inom välfärden
– Skärpt kamp i arbetslivet
– Infrastruktur, energi och klimat
– Handelsavtal och fria kapitalrörelser
Dessa teman kommer att analyseras på fyra nivåer:
1. Hur skapades välfärdsstaten? Varför offentlig? De långa linjerna.
2. Detta är under angrepp – makt och styrkeförhållanden
3. Analys, exempel och aktörer
4. Alternativ, allianser, kamp och segrar
Konferensen genomförs i samverkan mellan fackliga organisationer, välfärdsallianser, tankesmedjor och andra i de skandinaviska länderna.
Program för konferensen finns på For Velferdsstatens hemsida www.velferdsstaten.no , också i en svensk version.
Där finns även en närmare presentation av konferensens olika ämnen liksom en presentation av inledare och av organisationer som stödjer konferensen. Gemensam Välfärd i Sverige är en av dessa.
Där finns också annan information om konferensen och praktiska upplysningar samt hur man anmäler sig. Deltagaravgiften är NOK 1 500, som inkluderar konferensavgift och lunch båda dagarna.
Kontaktperson i Gemensam Välfärd Sverige för konferensen är Peter Lorentzon, petlor@telia.com

Delta på Skandinavisk välfärdskonferens 2016!
Sprid information om konferensen!

Utbyggd primärvård

Läkarförbundet och Läkaresällskapet om en nationell satsning på en utbyggd primärvård http://www.svd.se/ministern-bor-initiera-en-primarvardsreform/om/debatt http://www.svd.se/sverige-bor-lara-av-norges-vardframgang

Alliansen vill privatisera ett nytt sjukhus i Stockholm

Istället för att ta itu med de verkliga problemen inom sjukvården i Stockholms läns landsting aviserar alliansen att man vill privatisera ytterligare ett sjukhus i regionen. http://www.aftonbladet.se/debatt/article23357637.ab http://www.dagenssamhalle.se/debatt/l-dags-foer-ytterligare-ett-privat-akutsjukhus-26588?pack=26639 http://www.dagenssamhalle.se/debatt/v-alliansen-i-stockholm-lider-av-idebrist-26637?pack=26639 http://www.dagenssamhalle.se/debatt/s-nya-privatiseringar-loeser-inte-vardkrisen-26652?pack=26639

Hur rika länder blev rika och fattiga länder förblir fattiga

Den 14 september arrangeras ett intressant möte på ABF om ekonomisk utveckling:

Hur rika länder blev rika och fattiga länder förblir fattiga
”Ekonomen Erik S. Reinert presenterar sin kritik av förhärskande nyliberala dogmer om frihandel, fria marknaders välsignelser och vägen till utveckling. Vilken roll spelar ekonomisk struktur – industri och kunskapsintensiva tjänster – för ett lands välstånd? Vilken roll spelar avindustrialiseringen i den ekonomiska periferin för de ökande folkvandringarna och den ökande terrorismen? Reinert tar särskilt upp utarmningen av Europas periferier med fokus på Ukrainas problem. Han samtalar med nationalekonomen Stefan de Vylder och med publiken kring dessa frågor.

Erik S. Reinert, utvecklingsekonom och en av initiativtagarna till World Economics Association, författare till boken Global Ekonomi.

Stefan de Vylder, nationalekonom, känd som kritiker av ekonomins finansialisering och EU:s åtstramningspolitik och med långvarigt intresse för utvecklingsfrågor.”

http://abfstockholm.se/event/2016/09/hur-rika-lander-blev-rika-och-fattiga-lander-forblir-fattiga/.

Se också ett inlägg om mötet på bloggen Gemensam
https://gemensam.wordpress.com/2016/08/23/dags-for-ekonomidiskussion-pa-abf/

Upprop: Läget i sjukvården är helt orimligt

Vår situation är ohållbar och vi har fått nog. Arbetsmiljön inom sjukvården är inte acceptabel. Både vår och patienternas hälsa står på spel, skriver sjukvårdspersonal på 20 orter i Sverige i ett gemensamt upprop inför en manifestation den 4 september……”
http://www.svd.se/upprop-laget-i-sjukvarden-ar-helt-orimlig/om/debatt
Manifestationer anordnas av initiativtagarna till detta upprop för en bättre sjukvård på en rad platser i landet den 4 september. I Stockholm äger den rum på

Söndag 4 september Medborgarplatsen mellan 14.00-16.00
Information om manifestationerna finns också på Facebook
https://www.facebook.com/events/1752666025010920/

Kraven för manifestationen är
-En hållbar arbetsmiljö för alla professioner i vården
-Tid för återhämtning vid natt- och skiftarbete
-Sjuksköterskor kräver färre patienter per sjuksköterska i akutsjukvården – det ger ökad överlevnad enligt forskning
-Undersköterskor kräver enhetlig utbildning, kompetenshöjning med legitimation, ny och skyddad titel, arbetsbeskrivning
-Öppna stängda vårdplatser – inga fler ska dö p.g.a. platsbrist.
-Adekvat löneutveckling över arbetslivstid.
-Lika vård för alla

Dödlig psykiatri

Förlaget Karneval arrangerar ett möte med Peter Goetzsche Varning för psykofarmaka utifrån hans nya bok Dödlig psykiatri och organiserad förnekelse

Måndag 5 september kl 18.00 på ABF-huset

Sammanbrott i de bostadsplitiska samtalen

Här är regeringens 22 punkter om bostadspolitiken efter att förhandlingarna med alliansen brutit samman

http://www.regeringen.se/globalassets/regeringen/dokument/finansdepartementet/
pdf/2016/pm/sammanfattning-av-regeringens-forslag-22-steg-for-fler-bostader