Röster om New Public Management (NPM)

Här har vi samlat en mängd med artiklar om New Public Management.

Jens Stilhoff Sörensen om NPM i P1 OBS, 15 min, lyssna: http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/263669?programid=503

Jens Stilhoff Sörensen: Ekonomismens envälde: det nyliberala angreppet på demokratin, artikel om NPM, http://valfardskampanjen.se/?s=jens+stilhoff+s%C3%B6rensen

Hur kan vi demokratisera sjukvården. Skottland visar vägen. Seminarium organiserat av Nätverket Gemensam Välfärd Malmö, 2013-10-26,

del 1 http://88.83.48.34/videos/video/2142/

del 2 http://88.83.48.34/videos/video/2144/

del 3 http://88.83.48.34/videos/video/2145/

R. Selberg, Sjukhuset som en bilfabrikhttp://vimeo.com/68359645

Svensk rapport från seminarium i Norge, i tidskriften Tiden: http://tidenmagasin.se/tidenbloggen/valfarden-som-demokratiskt-forum/

18-21 i denna broschyr från V-Stockholm handlar om de norska modellkommunerna: http://storstockholm.vansterpartiet.se/files/2010/06/Valfardsstrategi1-klar-g%C3%A4ller.pdf

En mer omfattande rapport om sjukvården i Skottland under den här länken: http://www.velferdsstaten.no/tema/markedsretting/offentligstyring/tema/markedsretting/offentligstyring/?article_id=102986

Om Skottland och nya Zeeland: http://www.velferdsstaten.no/file.php?id=11068

B, Nordic, Stein Stuguer, För mycket styrning, för lite ledning, Manifest Tidskrift, 2012-09-12: http://www.manifesttidsskrift.no/mye-styring-lite-ledelse/

Å. Sandberg: Värden i välfärden. Arena idé Rapport: http://www.arenaide.se/files/2014/04/arena_rapport_webb_edit.pdf

Hall, När kartan blir viktigare än verkligheten, Pedagogiska Magasinet, 2013-02-19: http://www.lararnasnyheter.se/pedagogiska-magasinet/2013/02/19/nar-kartan-blir-viktigare-verkligheten

http://www.lakartidningen.se/ 2014-11-15, 2014-12-01 och 2015-01-22, debatt om värdebaserad vård. Bengt Järhult, Eric Secher och Gunnar Akner ger sin slutrepliker i det senaste numret.

Vård efter plånboken tar över(intervju) med Göran Dahlgren i Tidskriften Clarté, 2014-12-28, http://www.clarte.nu/laes-clarte-pa-naetet/2-2014-title/8909-Vard-efter-planboken-tar-over%28intervju%29-89

Regeringens och v:s uppgörelse om vinster i välfärden

Se seminariet den 22/11 2014 på Socialistiskt forum, ABF, Stockholm med Jonas Sjöstedt(v), Veronica Palm (s) och Janine Alm Ericson (mp). Moderator-Kent Werne.

Del 1, del 2, del 3

Arrangör-Folkkampanjen för Gemensam Välfärd.

Psykiatrins vardag

Se seminariet ”Lyssna till psykiatrins vardag” från Socialistiskt forum, 22/11 2014 på ABF här:

Del 1Del 2Del 3

Medverkande: Maria Sundvall (moderator), Jan Halldin, Marianne Engelse Frick, Kent Blomberg.

Teaterscener: Regi-Judith Hollander, Skådespelare- Anita Berger, Kat Bergström, Maria Bodin, Gunnel Rimfors

Arrangör: Psykiatruppropet, Stockholms Vårdnätverk, Gemensam Välfärd

Gemensam Välfärds Nyhetsbrev – November/December

Debatt – Dagens sjukvårdspolitik är olaglig

Ska lönsamhetskrav eller medborgarnas behov av vård styra offentligt finansierad primärvård? Lagen är glasklar på den punkten och vårdvalssystemet strider mot lagen, skriver professorn Göran Dahlgren som också är aktiv i Gemensam Välfärd.

Agera – Skriv på för att stoppa TTIP och CETA

Kampanjen ”Stop TTIP” jobbar nu för en namninsamling för att få till ett medborgarinitiativ som kan tvinga EU-kommissionen behandla frågan.

EU har vissa kriterier för att godkänna ett initiativ:

– 1 miljon EU-medborgare måste ha skrivit under

– 7 EU-länder måste upp i ett visst antal underskrifter

– 15 000 underskrifter krävs för att Sverige ska räknas

Stop TTIP har nu 990 000 underksrifter. Än så länge har fem länder passerat gränsen för underskrifter: men inte Sverige.

Skriv under på: http://stop-ttip.org

Agera – Vattenfall stämmer tyska staten

Vattenfall har stämt tyska staten på 4,7 miljarder euro för att Tyskland har bestämt sig för att ersätta kärnkraften med förnyelsebar energi.

Skriv på här att Vattenfall ska dra tillbaka stämningen: http://action.sumofus.org/a/vattenfall-lawsuit/?sub=fb

TTIP leder till ökad arbetslöshet

En ny studie publicerat från ansedda Tufts University menar att TTIP kan leda till ökad arbetslöshet och försämrad tillväxt i EU. Värst drabbade? De nordiska länderna.

Klimatet – Bekämpa fossilindustrins finansiella makt

Världens rika länder åtog sig för några år sedan att bidra till en snabbstartande grön fond för klimatsatsningar i utvecklingsländerna. Fonden sattes till ynka 10 miljarder dollar. Det kan kontrasteras t ex mot att de rika länderna subventionerar fossilbränsleexploatering med 88 miljarder USD per år. Läs mer här.

Skatteparadis – Lokalpolitikers svar på Luxembourg Leaks

Lokalpolitiker i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Frankrike, Storbritannien och Spanien ger sitt svar på Luxembourg Leaks här:

”In the past days we have learned that hundreds of multinational companies have been given extreme tax breaks by the authorities of the Duchy of Luxembourg.

The scandal exposed by LuxLeaks does not come as a surprise. The fact that large companies operating in many countries frequently engage in aggressive tax evasion schemes has been public knowledge for many years.

What surprises us is the weakness of the political response. Action needs to be taken now, at all levels. In this work local authorities can and should play the leading role. It is, after all, the local authorities that in many countries have primary responsibility for welfare services that are undermined by tax evading instruments such as those exposed by LuxLeaks.

Many people now say that it is the lack of EU powers over taxation that is to blame for the scandal. We disagree. Harmonization of taxation across Europe is not a a panacea for fair taxation nor is it a prerequisite for enforcing taxation of profit in the member country of the EU where the profit is made.

 

A simple and straightforward reaction to the information that has surfaced would be for national and local authorities to analyse and define the methods used in the tax evasion schemes operating through the Luxembourg jurisdiction. Companies using such methods would then be excluded from tendering processes of local authorities. As this exclusion would have a geographically neutral basis it is fully compatible with present EU legislation. Even if the use of the methods documented in LuxLeaks would not constitute any breach of law, local authorities have the right and responsibility to take them into account in determining the most economically advantageous tender.

 

Such action should be seen as a supplement to other important methods in the promotion of fair taxation including the requirement that all companies participating in tendering processes must make country-by-country reporting of their financial activities publicly available.”

 

Johannes Hirvaskoski, Member of Vantaa City Council, Centre Party, Finland

Thomas Wallgren, Member of Helsinki City Council, co-chair of the Social Democratic group, Finland

Carina Nilsson, Municipal Commissioner, Social Democratic Party, Malmö, Sweden

Bertil Dahl, Municipal Commissioner, Left Party, Kalmar, Sweden

Ingegerd Akselsson Le Douaron, City Councillor, Green Party, Stockholm, Sweden

Eric Loiselet, Regional Councillor EELV (Green Party) Champagne Ardennes (CC), France

David Belliard, Councillor of Paris, co-president of the green group at the Council of Paris, France

Emmanuelle Cosse,Vice President of the Ile de France region, National secretary of the EELV group, France

Jean-François Caron, Mayor of Loos in Gohelle, EELV Councillor of the Region Nord Pas de Calais, President of the Federation of the Elected Greens, France

Anne Souyris, Councillor of Paris, co-chair of the Green Group at the Council of Paris, France

Victorine Valentin, City Councillor of Colmar, Councillor of the Alsace Region, Socialist Party, France

Cyril Kretzschmar, Regional Councillor of the Rhône-Alpes Region EELV Green Party, France

Joan Bosch, Podemos, Navarra, Spain

Cllr Ian Eiloart, Liberal Democrat Group, Lewes District Council, UK

Caroline Lucas, MP for Brighton Pavilion, Green Party, UK

Cllr Jason Kitcat, Leader of Brighton & Hove City Council, Green Party, UK

Lars Kjelkenes Giæver, City Councillor, Green Party, Lillehammer, Norway

Susanne Palsig, City Councillor, Socialist Party, Gladsaxe, Denmark

Mindre jämlik primärvård efter vårdval och vårdgaranti

Riksrevisionen har granskat hur de statliga reformerna om vårdval och vårdgaranti påverkat primärvården. De skriver att: 

”Vårdvalet och vårdgarantin har gjort det svårare att uppfylla vårdens principer om likvärdig vård för alla och att de svårast sjuka ska prioriteras. Reformerna har gett förbättrade kontaktmöjligheter med vården och fler vårdcentraler. Men det är främst patienter med mindre vårdbehov och högre socioekonomisk status som gynnats.”

Rapporten kan laddas ned här.

Synpunkter på Program för Stockholms stad, avsnitten om Trygg ålderdom

Gemensam Välfärd i Stockholm ger, utifrån sina erfarenheter från arbetet med hemtjänsten,  sin syn på hemtjänsten i den nya majoritetens ”Program för Stockholm stad”.

GVs nyhetsbrev – oktober

Regeringens och Vänsterpartiets uppgörelse om vinster i välfärden


Peter Lorentzon i Gemensam Välfärd har gjort en behändig sammanfattning av alla förslag till beslut, utredningar och propositioner som ingår i uppgörelsen mellan regeringen och v om vinster. Mycket att följa, stödja och bevaka.

Välfärdsmanifestationen 30 augusti

På Välfärdsmanifestationen den 30 augusti höll Theo Bodin från Folkkampanjen för välfärd ett tal som går att se här.

TTIP -Stoppa den trojanska dalahästen!


Det transatlantiska handelsavtalet TTIP hotar vår välfärd, demokrati och miljö. Vi har en unik chans att påverka i Sverige eftersom vår EU-kommissionär Cecilia Malmström är förhandlare. Skriv under för att stoppa TTIP här.

Rädda de europeiska nattågen


Jordens Vänner har tagit initiativ till en internationell e-postaktion för att rädda nattågen i Europa. Deutsche Bahn och tågbolagen i Danmark, Holland, Frankrike, Schweiz och Tjeckien planerar att dra in merparten av sina nattågsförbindelser i slutet av 2014.

Välfärden har inga ”rekordresurser”


Debatt mellan Arena idé, Kommunal, SKL och Svenskt näringslivet om resurserna till välfärden.

Välfärden har inga ”rekordresurser”

Sveriges välfärd förebild för andra länder

Jo, resurserna till vård, skola och omsorg är rekordstora

Grovt missvisande att tala om rekordresurser

NPM – Värden i välfärden

Arena Idé har nyligen givit ut denna (Värden i välfärden) intressanta rapport om New Public Management (NPM). Förutom att den granskar NPM så visar den på alternativ från Norge, Danmark och Holland.

Värden i välfärden

Arena Idé har nyligen givit ut denna (Värden i välfärden) intressanta rapport om New Public Management (NPM). Förutom att den granskar NPM så visar den på alternativ från Norge, Danmark och Holland.

Vad säger forskningen om vinster i välfärden?

I och med regeringens och vänsterpartiets överenskommelse om vinster i välfärden kan det vara på sin plats att veta vad forskningen säger om vinster i välfärden. Speciellt när vissa påstår att överenskommelsen bygger på ”myter och anekdoter”. Nedan följer ett axplock:

  • Why public health services? Experiences from profit-driven health care reforms in Sweden. Göran Dahlgren, gästprofessor vid University of Liverpool, redovisar i denna artikel väldokumenterade effekter av vinstdriven vård i ett svenskt perspektiv.
  • Marknadens logik fungerar inte för vård och skola. Emma von Essen, forskare i Nationalekonomi vid Aarhus Universitet, menar i denna artikel att huvudproblemet med vinstintresse i välfärden är att det kan skapa felaktiga incitament för verksamheterna, vilket kan få dåliga konsekvenser för välfärden.
  • Kvalitet sätts på spel 
med vinst i välfärden, Bo Rothstein, 2014. Läs här.

 

  • Konkurrensens konsekvenser – vad händer med svensk välfärd? En sammanfattning.av den uppmäksammade forskarrapporten från SNS 2009. Ladda ned här.
  • Vinstkrav försämrar och fördyrar vården, Inge Axelsson, 2012. Läs här.
  • Socialmedicinsk tidskrift – Tema: Vård på lika villkor. Temanumret ”Vård på lika villkor” genomför Göran Dahlgren en analys av vad olika typer av politiska beslut får för konsekvenser. Vad innebär det praktiskt när fri etableringsrätt ställs mot hälso- och sjukvårdslagens principer om människors lika värde och solidaritet med utsatta? Ladda ned här.

 

  • Marketisation in Nordic eldercare, Gabrielle Meagher and Marta Szebehely, 2013. Ladda ned här.

 

Gemensam Välfärds Nyhetsbrev – September 2014

Dessa politiker skrev under vinst-kampanjen
Inför valet uppmanade Folkkampanjen för gemensam välfärd/Nätverket för Gemensam Välfärd väljarna att kryssa de kandidater som vill sätta stopp för vinst i välfärden. En enkät skickades ut till kandidater till riksdagen och landstings- och kommunfullmäktige där de fick svara på frågan: ”Vill du aktivt verka för ett stopp för vinstutdelning i välfärden?”
Nu finns svaren från politikerna publicerade på: http://valfardskampanjen.se/valenkatsvar
Debatt – Åtta misslyckade år med Alliansen
I dessa tider när allt ska följas upp och utvärderas är det ju naturligt att utvärdera Alliansens politik under de åtta år de har styrt Sverige. Martin Villner, aktiv i Gemensam Välfärd, utvärderar i denna artikel Alliansens åtta år vid makten.
Avslöja TTIP! Aktionsdag 11 oktober i Stockholm
Den 11 oktober är en internationell aktionsdag mot TTIP, handelsavtalet mellan EU och USA, och det ordnas aktiviteter även i Stockholm.
Seminarium: TTIP – handelsavtalet som hotar miljö och demokrati
11-11.20 Introduktion – Ellie Cijvat, Jordens Vänner
11.20-12.00 Kan vi forsätta bedriva en offensiv politik för miljö, mat och hälsa med TTIP? – Rikard Allvin, från bloggen www.ttippen.se
12.00-12.40 TTIP: Förhandlingar och utfall på företagens eller demokratins villkor? – Li Eriksdotter och Dick Moberg, från bloggen ttipfakta.wordpress.com.
12.40-13.30 lunch
13.30-14.15 Parallella pass: 1. Fördjupning. 2. Planering av en kampanj. 3. Våra krav.
14.15-14.45 Diskussion och avslutning.
Lokal: Per Albin salen, ABF huset, Sveavägen 41, Stockholm . Fri entré. Anmälan: Skicka ett epostmeddelande till ttip-kampanjen@jordensvanner.se
Manifestation: Avslöja TTIP!
kl 15-17 Medborgarplatsen, Stockholm
Arrangörer: Jordens Vänner, March Against Monsanto m fl.
 
Utfrågning av s, v och mp om sjukvården i Stockholm läns landsting
Den 28 augusti 2014  arrangerade Gemensam Välfärd och ABF Stockholm en utfrågning av de dåvarande oppositionspolitikerna om sjukvården i Stockholms landsting.
Stor enighet råder i viktiga frågor.
- Personalen måste få mycket bättre arbetsförhållanden och löner (framförallt vissa grupper). – Nödvändigt också för att lösa problemet med för få vårdplatser.
- Styrsystemet, NPM måste förändras i grunden. Göras tillsammans med personal och brukarorganisationer
- Satsning på folkhälsarbetet liksom på psykiatrin
En sammanfattning finns här.
_______________________________
‘New Public Management i beroendevården
Den populärvetenskapliga tidskriften Alkohol&Narkotika ger i sitt nya nummer (4/14) en bred spegling av hur New Public Management introducerades i beroendevården, hur kopplingen till de politiska svängningarna ser ut och vad forskning inom arbets- och organisationspsykologi, företagsekonomi och folkhälsa visat om NPM.
Länk till tidskriften där artiklarna kan läsas: http://www.can.se/Tidskriften-AoN/
Vinster i välfärden – Marknadens logik fungerar inte för vård och skola
Emma von Essen, forskare i Nationalekonomi vid Aarhus Universitet, menar att huvudproblemet med vinstintresse i välfärden är att det kan skapa felaktiga incitament för verksamheterna, vilket kan få dåliga konsekvenser för välfärden.
Klimatet – Desperat budskap om tvågradersmålet
Det blir allt starkare tvivel om världen kan undvika allvarliga klimatförändringar.
Klimatet – The Pricing of Everything
Att sätta pris på naturen ser en del som ett sätt att lösa miljöproblemen men det är en illusion menar George Monbiot i the Guardian.