Category Archives: GV Malmö

”Låt svenskarna folkomrösta om vinst i välfärden”

Välfärden är vår. Din och min och alla medborgares. Det är egentligen en självklarhet, men i välfärdsdebatten kan även det mest självklara förvrängas. Enligt välfärdsföretagen är välfärden deras…. Debattinlägg i ETC av Gunilla Andersson Gemensam välfärd, Päivi Vilkkavaara Nätverket En annan vård är möjlig Lars Pålsson Syll, Professor i samhälls­kunskap vid Malmö universitet.

https://www.etc.se/debatt/lat-svenskarna-folkomrosta-om-vinst-i-valfarden

”Alternativ behövs i kampen mot NPM”

Gemensam Välfärds slutreplik i debatten om Magnetmodellen för certifiering av sjuksköterskor.
www.etc.se/debatt/alternativ-behovs-i-kampen-mot-npm

Magnetmodellen

Här är sjuksköterskeförbundets svar på kritiken mot deras ”Magnetmodell”.
https://www.etc.se/debatt/magnetmodellen-ar-inte-en-produkt-fran-npm

Plus artikel med kritik av denna modell – länk
https://www.etc.se/debatt/en-modell-som-sprids-men-borde-skrotas

”En modell som sprids – men borde skrotas”

New Public Management (NPM) tycks inte vara på väg bort. Men den svenska sjukvården behöver en organisation som inte baseras på kvantitativa mätningar utan utgår från kvalitet och empati. Artikel i ETC av Kerstin Eldh och Gunilla Ryd, vilka företräder Gemensam Välfärd i Malmö.

https://www.etc.se/debatt/en-modell-som-sprids-men-borde-skrotas

Skandinavisk välfärdskonferens 2016

På Skandinavisk välfärdskonferens i Oslo 14-15 november deltog ca 300 personer, 200 från Norge, 65 från Danmark och 35 från Sverige. Dessutom några gäster från andra länder. Merparten av deltagarna var fackliga representanter, framförallt från Norge. Många hade ledande befattningar inom fackförbund, både centralt och lokalt. Några representanter från politiska partier deltog; Socialistisk Venstreparti, Senterpartiet och Rödt i Norge, Socialistisk Folkeparti och Enhetslistan i Danmark samt Vänsterpartiet och Miljöpartiet i Sverige. Några av deltagarna var också där som anställda inom offentlig välfärd.

Dag ett handlade om hotet mot välfärden, både den offentliga sektorn och arbetslivet. Över hela världen trycks välfärden tillbaka. Kapitalet stärks och koncentrerar sin makt. Den nordiska välfärdsmodellen är allvarligt hotad; genom privatiseringen av välfärden, genom att principerna för vinstdrift införs med NPM och genom att villkoren i arbetslivet försämras. Privatiseringarna har troligen gått längst i Sverige. Den nya statsstyrelsen i Norge kommer att försöka privatisera olika verksamheter. Kampen mot NPM förs i alla tre länderna.

Dag två inriktades på hur välfärden kan försvaras och utvecklas. Nya styrmetoder kan införas, privatiserad verksamhet tas tillbaka, villkoren i arbetslivet förbättras och de stora investeringarna i klimat och energi som är att vänta, kan styras. – För att detta ska kunna ske måste politiken sättas först och en mobilisering ske underifrån. Back to basic.

Dokumentationen från konferensen finns att hämta under http://www.velferdsstaten.no/velferdskonferanser/ Också i en svensk version.

Under länken Program finns där inledningarna i rubrikform och där finns för ett antal av inledningarna som text eller pp-bilder. De olika inledarna finns presenterade under länken Inledare på SVK 2016. Där finns också texter från en del av inledarna.

Från Gemensam Välfärd i Sverige deltog Kerstin Eldh, som också höll en inledning om NPM och Gunilla Ryd, båda från GV i Malmö samt Peter Lorentzon från GV i Stockholm.

Vi har kompletterat den dokumentation som finns på For Velferdsstatens hemsida med egna referat från ett antal av inledningarna och har ställt samman ett fullständigt referat från konferensen men länkar till inledarnas texter eller pp-bilder.

Refererat från Skand konf

En utomordentlig sammanfattning av konferensen görs i Asbjörn Wahls avslutningstal. Vi bifogar det separat i svensk översättning.

Asbjörn Wahl avsl tal

En mycket lärorik och inspirerande konferens!

Gunilla, Kerstin och Peter.

Gemensam Välfärds Facebook-grupp

Gemensam Välfärd har en grupp på Facebook där alla som delar våra grundläggande värderingar kan bli medlemmar. Vill du vara med och motverka kommersialiseringen av välfärden?
Gå med i Facebook-gruppen och diskutera dina idéer med de för närvarande 2400 medlemmarna.

Kriminalisera tjänster vars syfte är skatteflykt

Politiker på nationell och internationell nivå måste inse att det krävs samarbete i stället för konkurrens och ett skarpt regelverk som kan sticka hål på skattesmitarindustrins varböld, skriver tre representanter för nätverket Tax Haven Free.

· Carina Nilsson, (S) kommunalråd Malmö

· Bertil Dahl, (V) kommunalråd i Kalmar

· Gunilla Andersson, Nätverket för Gemensam Välfärd

· Dagens samhälle 20.4-16

http://www.dagenssamhalle.se/debatt/kriminalisera-tjaenster-vars-syfte-aer-skatteflykt-24360

Och här är en bild av vilket ”Skatteparadis” Sverige blivit

http://www.aftonbladet.se/debatt/article22610451.ab

Hjälp till att sprida vinst-kampanjen!

Inför valet uppmanar Folkkampanjen för gemensam välfärd/Nätverket för Gemensam Välfärd väljarna att kryssa de kandidater som vill sätta stopp för vinst i välfärden. En enkät håller nu på att skickas ut till kandidater till riksdagen och landstings- och kommunfullmäktige där de får svara på frågan: ”Vill du aktivt verka för ett stopp för vinstutdelning i välfärden?

På www.valfardskampanjen.se kommer namnen på de politiker som svarar ”JA” på vår fråga att publiceras.

Hjälp oss gärna att dela ut enkäten till allmänheten, men kanske främst för att dela ut till politiker i valstugorna så vi kan nå fler politiker!

Enkäten finns här för utskrift.

Debattartikel: Politiker – dags att ta ansvar för välfärden

Gemensam Välfärd/Folkkampanjen för gemensam välfärd fick en debattartikel publicerad i SVT opinion idag.

Efter flera års privatiseringar, avregleringar, skattesänkningar och New Public Management är det dags att konstatera att den nyliberala eran nått vägs ände, att det behövs en ny inriktning.”

 

 

Video: Hur kan vi demokratisera vår sjukvård? Skottland visar vägen!

I Malmö hölls i oktober seminariet “Hur kan vi demokratisera vår sjukvård? Skottland visar vägen!”. Seminariet finns att se via abfplay, direktlänkar och tidshänvisningar följer längre ned.

”Den viktigaste slutsatsen från Skottland står emellertid fast: satsningen som landet gjorde för att helt och hållet föra tillbaka sjukhusen i offentlig förvaltning, under politisk ledning, har varit en entydig framgång och inte minst en samlande lösning för alla de som arbetar i vårdsektorn såväl som patienterna. Bland annat har dödligheten bland inlagda på sjukhus minskat med 12,5 procent sedan förändringarna genomfördes 2004.” ur artikel av Asbjörn Wahl, For Velferdsstaten.

Hur kan vi demokratisera vår sjukvård? Skottland visar vägen!

“Ett seminarium om hur erfarenheter från Skottland och Norge kan vara till hjälp när vi organiserar om vår sjukvård så att personal får verkligt inflytande och patienten kommer i centrum igen.”

Deltagare under seminariet:

  • Asbjörn Wahl/For Velferdsstaten i Norge
  • Kristen Dalby/Fagforbundet i Norge
  • Eli Berg/läkare och aktiv i Helsetjenesteaksjonen i Norge
  • Sussi Wensmark/undersköterska och huvudskyddsombud Kommunal SUS i Lund
  • Eva Lenander/sjuksköterska SUS
  • Mikael Eriksson/läkare SUS
  • Vilmer Andersen (V, Region Skåne)
  • Ingrid Lennerwald (S, Region Skåne)

Arrangörer: Nätverket för Gemensam Välfärd, LO Malmö och ABF Malmö.

Ta del av seminariet via ABF Play via länkarna nedan:

Del 1: http://abfplay.se/Video/Player/2142
Inledande presentation av dagen.
(Ljudet är lite bristande i början av del 1 men blir bra efter ca 5 minuter.)
11.20 Asbjörn Wahl om valet i Norge
14.00 Asbjörn Wahls föredrag börjar
Om New Public Management och hur Skottland lämnade det för en annan styrning.
Powerpoint-presentation: Svensk översättning – pdf
42.10 Diskussion med kommentatorerna
1.01.30 Eli Bergs föredrag. Om norska läkares förslag att organisera sjukvården och kampanjen Helsetjenesteaksjonen
1.26.09 Diskussion med kommentatorerna

Del 2: http://abfplay.se/Video/Player/2144
3.30 Kristen Dalbys föredrag om modellkommunmetodiken.
Powerpoint-presentation: Presentasjon_malmø_261013.pdf
26.25 Diskussion med kommentatorerna

Del 3: http://abfplay.se/Video/Player/2145
Frågor och debatt. Vad kan vi lära? Hur kan vi demokratisera vården i Region Skåne?
3.00 Sussi Wensmark
7.44 Eva Lenander
13.36 Mikael Eriksson
18.50 Wilmer Andersen
25.36 Ingrid Lennerwald
34.50 Slutdebatt: Vad händer med sjukvården efter valet?
52.25 Frågor från publiken