Category Archives: Okategoriserade

LO kräver mål för jämlikheten

LO kräver att Sverige åter blir världens mest jämlika land. Det förutsätter bland annat rättvisare beskattning av kapitalinkomster och högre ersättning i a-kassa och sjukförsäkring. Förslagen presenteras i LO:s program för ekonomisk omfördelning.

http://www.lo.se/home/lo/res.nsf/vRes/lo_fakta_1366027478784_omfordelning_pdf/$File/omfordelning.pdf

Stoppa tvångsprivatiseringen av sjukvården

På Socialistiskt Forum den 24 november anordnades ett möte med rubriken Stoppa tvångsprivatiseringen av sjukvården. Gunnar Ågren, läkare och tidigare generaldirektör, inledde. Han tog sin utgångspunkt i Göran Dahlgrens bok När sjukvården blev en marknad- Effekter och alternativ. Här är hans pp-bilder till föredraget. Lisa Pelling, utredningschef vid Arena Idé var moderator för mötet.

Stödgalan 12/3 succé

Stödgalan för en vinsbefriad välfärd blev mycket lyckad! Fullsatt Z-sal i ABF-huset, 400 personer. Hög stämning med Ronny Eriksson, Anders Linder m fl.
Kent Werne och Gunilla Andersson argumenterade väl för att välfärden måste vinstbefrias och en folkomröstning om vinster i välfärden  genomföras.
 Galan filmades och kommer att läggas ut på youtube inom kort. Länkarna kommer du att hitta här på hemsidan.

Kan Chile kan vi – stoppa de vinstdrivna skolorna.

Debattartikel av Gunilla Andersson och Lars Pålsson Syll:

https://www.svd.se/kan-chile-stoppa-vinsterna-sa-kan-sverige

Här finns också en rapport om andra ställen där man börjat ta tillbaka offentliga tjänster och vända privatiseringarna:

https://www.tni.org/files/publication-downloads/rps_sv_web.pdf

Carema Memorial Day 2017

KRIS I SVENSK SJUKVÅRD OCH ÄLDREOMSORG
Gemensam Välfärd arrangerar för femte året, Carema Memorial Day.
Ensamhet, undernäring, bristande kontinuitet och tid är ord som förknippas med äldreboenden och hemtjänst. Professor Yngve Gustafson har bl a i TV-program givit dem en konkret innebörd men också visat vad man kan göra åt situationen. Brist på vårdplatser och personal, dåliga arbetsförhållanden och resursbrist, privatisering och vinstjakt, konkurrens i stället för samarbete och en förödande pinnjakt med NPM-systemet präglar sjukvårdssystemet. Författaren Mikael Nyberg har beskrivit och analyserat orsakerna till dagens alarmerande situation inom sjuk- och äldrevården.

Medverkande:
Teater 4
Yngve Gustafson, professor i geriatrik, Umeå Universitet
Mikael Nyberg, författare

Samt utdelning av årets Caremapris. En årlig utmärkelse som Gemensam Välfärd delar ut så länge som vinstdrivna företag finns i vården.

Carema memorial day – 2017

Björn Elmbrandt om det politiska spelet

Medier, se bortom det politiska spelet!

·
Under de senaste två åren har taktik och positionering trängt undan allt annat i svensk politisk journalistik. Vi behöver istället reportrar som gräver stora samhällsfrågor som bostadsmarknaden och sjukvården.

http://www.dagensarena.se/opinion/medier-se-bortom-det-politiska-spelet/

Kent Werne får 2016 års Caremapris!

Carema

Vi är glada att berätta att journalisten Kent Werne tilldelats Gemensam Välfärds Caremapris för sitt oförtröttliga arbete med att avslöja systemfel och girighet inom välfärdssektorn. Kent har gett ut flera böcker och skriver bl.a. för ETC och Dagens Arena.
Prisutdelningen skedde den 25e februari vid årets Carema Memorial Day. Det är Gemensam Välfärds årliga seminarium med fokus på privat vinstintresse inom vård och omsorg. Seminariet har hållits sedan 2012 då vanvården vid Caremas äldreboende Koppargården uppdagades.

Carema memorial day 2016

Carema

Seminarieserie – En gemensam skola för bildning och demokrati

GV´s Skolgrupp anordnar i samarbete med Nätverket för likvärdig skola och Skola och Samhälle en seminarieserie om skolan och dess villkor.

Ladda ned inbjudan här.

Seminarium – Det korrupta samhället – är vi redan där?

Här kan du se det filmade seminariet Det korrupta samhället.

Efter decennier av avregleringar, privatiseringar och sänkta skatter blir konturerna av ett annat samhälle allt tydligare. Vi ser ökade klyftor, riskfria vinster åt riskkapitalister, konkursade skolor, och vanvårdade gamlingar i stället för ett samhälle med utjämnande skattesystem och generella välfärdstjänster där omsorg och vård ges efter behov.

Vad som är mindre tydligt men kanske ännu viktigare är vad omvandlingen gör med korruption, bestickning, mutor och tillit i samhället. Forskningen är entydig: där det offentliga åtagandet minskar, ökar korruptionen.

Syftet med detta seminarium är att väcka uppmärksamhet runt detta samband. Vilka är de långsiktiga konsekvenserna? Vilka grundläggande värden står på spel framöver? Vilket samhälle vill vi egentligen ha? Hur kan vi arbeta för att motverka korruptionens utbredning?

Olof Buckard, satiriker och samhällsdebattör (ev.)

Töres Theorell, Professor emeritus, Karolinska Institutet
Om ”Korruption, arbete och kulturella aktiviteter”

Apostolis Papakostas, professor, Södertörns högskola
Om ”Korruption i Sverige? Varför här och varför nu?”

Bengt Göransson, f.d. utbildningsminister
Om ”Korruption eller bara dumhet? Tankar om ett samhälle där politik reducerats till affär”