Category Archives: Okategoriserade

Gemensam Välfärds Nyhetsbrev – Augusti 2014

Hjälp till att sprida vinst-kampanjen!

Inför valet uppmanar Folkkampanjen för gemensam välfärd/Nätverket för Gemensam Välfärd väljarna att kryssa de kandidater som vill sätta stopp för vinst i välfärden. En enkät håller nu på att skickas ut till kandidater till riksdagen och landstings- och kommunfullmäktige där de får svara på frågan: ”Vill du aktivt verka för ett stopp för vinstutdelning i välfärden?”

På www.valfardskampanjen.se kommer namnen på de politiker som svarar ”JA” på vår fråga att publiceras.

Hjälp oss gärna att dela ut enkäten till allmänheten, men kanske främst för att dela ut till politiker i valstugorna så vi kan nå fler politiker! Finns på www.valfardskampanjen.se.

Debattartikel: Politiker – dags att ta ansvar för välfärden

I anslutning till ”vinst-kampanjen” har Gemensam Välfärd/Folkkampanjen för gemensam välfärd fått en debattartikel publicerad i SVT opinion.

”Efter flera års privatiseringar, avregleringar, skattesänkningar och New Public Management är det dags att konstatera att den nyliberala eran nått vägs ände, att det behövs en ny inriktning.”

Debattartikel: ”Marknaden tar inte samhällsansvar”

Potentialen till välfärdens vitalisering finns hos välfärdens bärare och utförare – personalen. Så, varför inte begrava vinstintresset i välfärden och istället utveckla modeller för hur arbetslivet kan demokratiseras?
Det undrar Gunilla Andersson, aktiv i nätverket Gemensam Välfärd Malmö i denna debattartikel.

Se filmen om välfärdsmanifestationen 10 maj

Folkkampanjen för Gemensam Välfärd genomförde 10 maj 2014 en riksomfattande manifestation. Här visas ett sammandrag (av Gunnar Lindholm) av manifestationen på Medborgarplatsen i Stockholm.

Medverkande är bla Johan Ehrenberg, Lina Westerlund, Hemtjänstupproret, Johnny Nadérus, SEKO, Nu bryter vi Tystnaden, Olof Buckard, Randiga Rut, Linje 17 mot rasism, Röstjärn, Jan Hammarlund, Anita Berger, Rapokalyps, Jan-Erik Gustafsson-Nej till EU, Sanna Tefke, Bortom Retro och Margareta Dahlqvist-DoroteaUpproret.

Spaningar av K G Wanngård

K-G Wanngård är LO ombudsman och aktiv i Gemensam Välfärd och en av landets mest anlitade föreläsare. Här gör K-G fem spaningar där politiken målas i lite tydligare färger.

Spaning 1 – Det ska löna sig att arbeta

Spaning 2 – Kvotering

Spaning 3 – Behövs facket?, Del 1

Spaning 3 – Behövs facket?, Del 2

Spaning 4 – Bidragsfusk-skatteflykt

Spaning 5, Del 1 – Sänk skatten så man får mer att leva för

Spaning 5, Del 2 – Sänk skatten så man får mer att leva för

Artikel av Göran Dahlgren om effekter och alternativ till den svenska sjukvårdens kommersialisering

Göran Dahlgren, aktiv i Gemensam Välfärd och gästprofessor vid University of Liverpool, redovisar i denna artikel väldokumenterade effekter av vinstdriven vård i ett svenskt perspektiv.

Den europeiska arbetarrörelsen: politisk och ideologisk kris i ett allt mer auktoritärt EU

Asbjörn Wahl från Gemensam Välfärds systerorganisation For Velferdsstaten har skrivit en intressant artikel om de utmaningar och hinder som fackföreningarna nu står inför i EU. Det finns ett antal strukturella hinder som EU som överstatlig institution representerar samt interna politiska-ideologiska barriärer som hindrar fackföreningarna från att fullgöra sin roll i den aktuella situationen.

Medlemsmöte – GV Stockholm

Höstens första medlemsmöte är den 16 september kl. 18.00 (lokal meddelas på www.gemensamvalfard.se).

Huvudfrågan på mötet blir att resonera om valutgången och vilka konsekvenser det får för frågorna om den gemensamma Välfärden.

– Hur förändras förutsättningarna för den gemensamma välfärden i och med valutgången?

– Hur ska vi rikta in våra krafter?

– Vilka paroller blir särskilt viktiga och hur ska det fortsatta arbetet drivas?

Möt upp på detta viktiga möte, medlemmar som icke medlemmars!

Välfärdskonferens i Oslo 7 okt

For Velferdsstaten har en nationell konferens den 7 oktober i Oslo. Välfärdskonferansen 2014 är en möteplats for alle som önsker att stärke alliansener for välfärdsstaten, för utveckla offentlig sektor och för ett anständigt arbetsliv.

Programmet finns här.

_______________________________

Info om Gemensam Välfärd

- Våra Lokalgrupper

- Våra arbetsgrupper i Stockholm

- Hur du blir medlem i GV Stockholm

Den europeiska arbetarrörelsen: politisk och ideologisk kris i ett allt mer auktoritärt EU

Asbjörn Wahl från Gemensam Välfärds systerorganisation For Velferdsstaten har skrivit en intressant artikel om de utmaningar och hinder som fackföreningarna nu står inför i EU. Det finns ett antal strukturella hinder som EU som överstatlig institution representerar samt interna politiska-ideologiska barriärer som hindrar fackföreningarna från att fullgöra sin roll i den aktuella situationen.

 

 

Spaningar av K G Wanngård

K-G Wanngård är LO ombudsman och aktiv i Gemensam Välfärd och en av landets mest anlitade föreläsare. Här gör K-G fem spaningar där politiken målas i lite tydligare färger.

spaning 1 – Det ska löna sig att arbeta

spaning 2 – Kvotering

spaning 3 – Behövs facket?, Del 1

spaning 3 – Behövs facket?, Del 2

spaning 4 – Bidragsfusk-skatteflykt

spaning 5, Del 1 – Sänk skatten så man får mer att leva för

spanning 5, Del 2 – Sänk skatten så man får mer att leva för

 

 

 

Efter New Public Management (NPM)

Gemensam Välfärds vårdgrupp har tagit fram ett PM om vad som kan komma efter NPM inom vården. Ladda ned det här.

Sjukvården i Stockholm – vad händer vid ett regimskifte i höst?

Hälso- sjukvården i Stockholms läns landsting står inför stora utmaningar och uppgifter. Mycket omfattande investeringar krävs för att komma till rätta med de problem idag finns och de krav som bl a en ökning av befolkningen ställer. Det handlar bl a om det redan beslutade byggandet av Nya Karolinska sjukhuset, om för få vårdplatser, en stressad arbetssituation för de anställda och om för låga löner. En långtgående privatisering med vårdval inom primärvård och nu i ökad utsträckning också inom den specialisera sjukvården liksom byråkratiska och ineffektiva styrsystem, är andra problem som måste bemästras.

–       Hur ser de ekonomiska behoven ut de närmaste åren och hur kan de finansieras? Vad prioriteras?

–       Vad bör hända med vårdval i primärvården? Vilka är alternativen? Hur ställa sig till den pågående utökningen av vårdval i specialistsjukvården?

–       Det förhärskande styrsystemet, New Public Management – vilka alternativ finns och hur komma dit?

–       Hur ska folkhälsoarbetet återupprättas i landstinget?

Utfrågning av:

Håkan Jörnehed, landstingsråd (v)
Johan Sjölander, sjukvårdspolitiker (s)
Helene Öberg, gruppledare (mp)

Torsdag 28 augusti 2014 kl 18.00. ABF-huset, Sveavägen 41

Den tysta statskuppen

För dig som inte hade möjlighet att komma på Lars Taxéns föredrag om privatiseringen av det gemensamma kan se presentationen här.

 

Bygg landet igen!

Jan Wiklund från Gemensam Välfärd har skrivit boken ”Bygg landet igen” som försöker visa vad som långsiktigt kan göras för att lösa de olika kriserna.

”Vår tid är den första på flera hundra år som de unga inte kan förväntas få det bättre än sina föräldrar, åtminstone i Europa. Arbetslösheten har förankrat sig på en hög nivå, utstötningen ökar, reallönerna ökar inte utan minskar på flera ställen, och en serie krismoln hopar sig inför framtiden. Om detta kan vi läsa varje dag i tidningarna.

Däremot kan vi sällan läsa något om vad vi kan göra långsiktigt åt saken. Den här b0ken försöker råda bot på denna brist.”

 

 

Den 10 maj över hela landet!

Den 10 maj är det den stora välfärdsdagen över hela Sverige. Här ser du var och när:

Alingsås: Stora torget kl 13.00

Göteborg: Gustaf Adolfs Torg kl 14.00  https://www.facebook.com/events/527361954042913/

Helsingborg: Birger Sjöbergs plats kl 13.00  https://www.facebook.com/events/503324846440911/

Luleå: Utanför Smedjan kl 13.00  https://www.facebook.com/events/1428805140708544/

Malmö: Gustav Adolfs Torg kl 14.00  https://www.facebook.com/events/295274857304402/

Stockholm: Medborgarplatsen kl 13.00  https://www.facebook.com/events/669761419737476/

Umeå: Rennmarkstorget kl 12.30  https://www.facebook.com/events/388116597998093/

Uppsala: Celsiustorget kl 13.00  https://www.facebook.com/events/256280787892982/

Västerås 3 maj, Sigmatorget kl 13.00  http://valfardskampanjen.se/vasteras/manifestation-i-vasteras-3-maj/

Mer information finns även här: http://valfardskampanjen.se/

Ny skrift – Utveckla vården och avveckla vinstintressen

Gemensam Välfärds vårdnätverk har producerat en ny skrift som presenterar några viktiga analyser om Framtidsplanen för landstingets sjukvård, NPM, den vinstdrivna vården, vårdpersonalens arbetsmiljö, jämlikheten i hälsa och hemtjänsten med förslag och krav och för att visa en del av vad vi publicerat i dagspress och på andra sätt.

Den tysta statskuppen – missa inte!

Lars Taxén från Gemensam Välfärd kommer hålla sin föreläsning igen (20 maj) om den tysta statskuppen som fyllde salen under välfärdskonferensen.

På seminariet kommer han att prata om värderingar, vilken roll de spelar, och hur vi kan arbeta med värderingar som grund för att återuppbygga ett solidariskt och jämlikt samhälle.

Se mer information här.