Category Archives: Vårdval Stockholm

Mindre jämlik primärvård efter vårdval och vårdgaranti

Riksrevisionen har granskat hur de statliga reformerna om vårdval och vårdgaranti påverkat primärvården. De skriver att: 

”Vårdvalet och vårdgarantin har gjort det svårare att uppfylla vårdens principer om likvärdig vård för alla och att de svårast sjuka ska prioriteras. Reformerna har gett förbättrade kontaktmöjligheter med vården och fler vårdcentraler. Men det är främst patienter med mindre vårdbehov och högre socioekonomisk status som gynnats.”

Rapporten kan laddas ned här.

Den ojämlika hälsan i Stockholm

Vid Socialistiskt Forum den 1 dec hade Gemensam välfärd ett välbesökt seminarium om konsekvenserna av vårdval Stockholm. Jan Halldin och Gunnar Ågren båda aktiva i Gemensam Välfärd talade.
Klicka här för Gunnars presentation.