Var ska gränsen gå mellan offentlig och privat välfärd?

1 Nov 2017 - 18:00

Vi lever i en kapitalistisk ekonomi där maximal vinst är den styrande principen. Under 30 år har det offentliga åtagandet alltmer tagits över av privata intressen. Konsekvenser av denna utveckling redovisas av Per Molander i rapporten ”Dags för omprövning – en ESO-rapport om styrning av offentlig verksamhet”.

· Varför det är viktigt att försvara den offentliga sektorns särart.

· Var gränsen mellan det offentliga och privata åtagandet bör ligga.

· Hur det offentliga kan återta och utveckla verksamheten där privat utförande är olämpligt.

Per Molander, författare och tidigare generaldirektör: Dags för omprövning av den offentliga styrningen Anne-Marie Pålsson, docent i nationalekonomi: Problemet är aktiebolagens närvaro Björn Elmbrant, journalist och författare: Dags för debatt om marknadsfiaskona Moderator: Daniel Suhonen, chef för tankesmedjan Katalys

Onsdag 1 november kl 18.00 i ABF-huset Sveavägen 41 Arrangörer: Gemensam Välfärd, Katalys och ABF Stockholm

Leave a Reply