Systemskiftet i vården – effekter och alternativ

25 Nov 2017 - 13:30

Ett omfattande systemskifte har skett av sjukvården i Sverige. Från en jämlik och behovsbaserad sjukvård till en vinstdriven och ojämlik sjukvård. Privata företag får en allt större del av ”marknaden”. Den offentligt drivna vården styrs alltmer av metoder hämtade från privat verksamhet. Vilka konsekvenser får detta för vårdens kvalitet, för jämlikheten och etiken i vården, för folkhälsa och för forskning och kunskapsutveckling. Det är nu viktigare än någonsin att utveckla alternativ som leder till en bättre och jämlikare vård och hälsa.

Göran Dahlgren, professor i folkhälso- och sjukvårdsfrågor

Ett seminarium på Socialistiskt Forum

Lördag den 25 november 2017 kl 13.30 på ABF-huset Sveavägen 41

Leave a Reply