Är skolpengen ett bra sätt att finansiera skolan?

25 Nov 2017 - 12:15

Metoden att finansiera svensk skola genom en skolpeng som följer med eleverna till de skolor de väljer i kombination med etableringsrätt för vinstsyftande skolor har fått effekter som nu kan avläsas i olika avseenden, bland annat möjligheterna att uppnå målet om likvärdighet. Det medför också att skattepengar kan användas till vinstuttag i de företag som driver friskolor i stället för att användas till att uppnå pedagogiska mål. Är skolpengen det bästa sättet att finansiera svensk skola? Vilka alternativ finns?

Inledare:

Stefan de Vylder, nationalekonom

Svante Tideman, förste vice förbundsordförande på Lärarnas Riksförbund.

Moderator:
Boel Vallgårda, Nätverket för en likvärdig skola.

Ett seminarium på Socialistiskt Forum

Lördag den 25 november 2017 kl 12.15 på ABF-huset Sveavägen 41

Leave a Reply