Utmaningarna för äldreomsorgen

31 Jan 2018 - 18:00

Sverige har i en internationell jämförelse en god äldreomsorg. Men brister finns. Antalet platser i särskilt boende har minskat drastiskt trots stora behov. Fler personer erhåller hemtjänst. De är sjukare och kräver mer omsorg men flexibilitet, kontinuitet och tid brister. Anhöriga står för allt mer insatser. Personalens arbetsvillkor är pressade och hårt styrda. Lönerna är låga och många orkar eller vill inte arbeta fram till pensionen. – Hur ska bristerna åtgärdas? Vilka utmaningar står äldreomsorgen inför? Det blir fler friska men också fler sjuka äldre. Många anställda går i pension de närmaste åren men det är svårt att få nya att börja arbeta inom äldreomsorgen. Fler sjuka med komplicerade omvårdnadsbehov ställer krav på ökad kompetens. Hur få resurser för att utveckla äldreomsorgen?

Samtal mellan

Marta Szebehely, äldreforskare och professor i socialt arbete vid Stockholms universitet

Torun Boucher, ordförande i äldrenämnden i Stockholm stad

Onsdag den 31 januari 2018 kl 18.00 i ABF-huset Sveavägen 41

Arrangörer: Nätverket för Gemensam Välfärd och ABF Stockholm

Leave a Reply