Warning: mysql_real_escape_string() [function.mysql-real-escape-string]: Can't connect to local MySQL server through socket '/tmp/mysql.sock' (2) in /home/g/gemensam/www/wp-content/plugins/events-manager-extended/events-manager.php on line 1528

Warning: mysql_real_escape_string() [function.mysql-real-escape-string]: A link to the server could not be established in /home/g/gemensam/www/wp-content/plugins/events-manager-extended/events-manager.php on line 1528

Sjukvården i Stockholm – vad händer vid ett regimskifte i höst?


Warning: mysql_real_escape_string() [function.mysql-real-escape-string]: Can't connect to local MySQL server through socket '/tmp/mysql.sock' (2) in /home/g/gemensam/www/wp-content/plugins/events-manager-extended/events-manager.php on line 1528

Warning: mysql_real_escape_string() [function.mysql-real-escape-string]: A link to the server could not be established in /home/g/gemensam/www/wp-content/plugins/events-manager-extended/events-manager.php on line 1528

Warning: mysql_real_escape_string() [function.mysql-real-escape-string]: Can't connect to local MySQL server through socket '/tmp/mysql.sock' (2) in /home/g/gemensam/www/wp-content/plugins/events-manager-extended/events-manager.php on line 1528

Warning: mysql_real_escape_string() [function.mysql-real-escape-string]: A link to the server could not be established in /home/g/gemensam/www/wp-content/plugins/events-manager-extended/events-manager.php on line 1528

28 Aug 2014 - 18:00

Stockholm

Hälso- sjukvården i Stockholms läns landsting står inför stora utmaningar och uppgifter. Mycket omfattande investeringar krävs för att komma till rätta med de problem idag finns och de krav som bl a en ökning av befolkningen ställer. Det handlar bl a om det redan beslutade byggandet av Nya Karolinska sjukhuset, om för få vårdplatser, en stressad arbetssituation för de anställda och om för låga löner. En långtgående privatisering med vårdval inom primärvård och nu i ökad utsträckning också inom den specialisera sjukvården liksom byråkratiska och ineffektiva styrsystem, är andra problem som måste bemästras.

–       Hur ser de ekonomiska behoven ut de närmaste åren och hur kan de finansieras? Vad prioriteras?

–       Vad bör hända med vårdval i primärvården? Vilka är alternativen? Hur ställa sig till den pågående utökningen av vårdval i specialistsjukvården?

–       Det förhärskande styrsystemet, New Public Management – vilka alternativ finns och hur komma dit?

–       Hur ska folkhälsoarbetet återupprättas i landstinget?

Utfrågning av

Håkan Jörnehed, landstingsråd (v)
Johan Sjölander, sjukvårdspolitiker (s)
Helene Öberg, gruppledare (mp)

Torsdag 28 augusti 2014 kl 18.00. ABF-huset, Sveavägen 41

Leave a Reply