Category Archives: GV Malmö

Kriminalisera tjänster vars syfte är skatteflykt

Politiker på nationell och internationell nivå måste inse att det krävs samarbete i stället för konkurrens och ett skarpt regelverk som kan sticka hål på skattesmitarindustrins varböld, skriver tre representanter för nätverket Tax Haven Free.

· Carina Nilsson, (S) kommunalråd Malmö

· Bertil Dahl, (V) kommunalråd i Kalmar

· Gunilla Andersson, Nätverket för Gemensam Välfärd

· Dagens samhälle 20.4-16

http://www.dagenssamhalle.se/debatt/kriminalisera-tjaenster-vars-syfte-aer-skatteflykt-24360

Och här är en bild av vilket ”Skatteparadis” Sverige blivit

http://www.aftonbladet.se/debatt/article22610451.ab

Hjälp till att sprida vinst-kampanjen!

Inför valet uppmanar Folkkampanjen för gemensam välfärd/Nätverket för Gemensam Välfärd väljarna att kryssa de kandidater som vill sätta stopp för vinst i välfärden. En enkät håller nu på att skickas ut till kandidater till riksdagen och landstings- och kommunfullmäktige där de får svara på frågan: “Vill du aktivt verka för ett stopp för vinstutdelning i välfärden?

På www.valfardskampanjen.se kommer namnen på de politiker som svarar ”JA” på vår fråga att publiceras.

Hjälp oss gärna att dela ut enkäten till allmänheten, men kanske främst för att dela ut till politiker i valstugorna så vi kan nå fler politiker!

Enkäten finns här för utskrift.

Debattartikel: Politiker – dags att ta ansvar för välfärden

Gemensam Välfärd/Folkkampanjen för gemensam välfärd fick en debattartikel publicerad i SVT opinion idag.

Efter flera års privatiseringar, avregleringar, skattesänkningar och New Public Management är det dags att konstatera att den nyliberala eran nått vägs ände, att det behövs en ny inriktning.”

 

 

Video: Hur kan vi demokratisera vår sjukvård? Skottland visar vägen!

I Malmö hölls i oktober seminariet “Hur kan vi demokratisera vår sjukvård? Skottland visar vägen!”. Seminariet finns att se via abfplay, direktlänkar och tidshänvisningar följer längre ned.

”Den viktigaste slutsatsen från Skottland står emellertid fast: satsningen som landet gjorde för att helt och hållet föra tillbaka sjukhusen i offentlig förvaltning, under politisk ledning, har varit en entydig framgång och inte minst en samlande lösning för alla de som arbetar i vårdsektorn såväl som patienterna. Bland annat har dödligheten bland inlagda på sjukhus minskat med 12,5 procent sedan förändringarna genomfördes 2004.” ur artikel av Asbjörn Wahl, For Velferdsstaten.

Hur kan vi demokratisera vår sjukvård? Skottland visar vägen!

“Ett seminarium om hur erfarenheter från Skottland och Norge kan vara till hjälp när vi organiserar om vår sjukvård så att personal får verkligt inflytande och patienten kommer i centrum igen.”

Deltagare under seminariet:

  • Asbjörn Wahl/For Velferdsstaten i Norge
  • Kristen Dalby/Fagforbundet i Norge
  • Eli Berg/läkare och aktiv i Helsetjenesteaksjonen i Norge
  • Sussi Wensmark/undersköterska och huvudskyddsombud Kommunal SUS i Lund
  • Eva Lenander/sjuksköterska SUS
  • Mikael Eriksson/läkare SUS
  • Vilmer Andersen (V, Region Skåne)
  • Ingrid Lennerwald (S, Region Skåne)

Arrangörer: Nätverket för Gemensam Välfärd, LO Malmö och ABF Malmö.

Ta del av seminariet via ABF Play via länkarna nedan:

Del 1: http://abfplay.se/Video/Player/2142
Inledande presentation av dagen.
(Ljudet är lite bristande i början av del 1 men blir bra efter ca 5 minuter.)
11.20 Asbjörn Wahl om valet i Norge
14.00 Asbjörn Wahls föredrag börjar
Om New Public Management och hur Skottland lämnade det för en annan styrning.
Powerpoint-presentation: Svensk översättning – pdf
42.10 Diskussion med kommentatorerna
1.01.30 Eli Bergs föredrag. Om norska läkares förslag att organisera sjukvården och kampanjen Helsetjenesteaksjonen
1.26.09 Diskussion med kommentatorerna

Del 2: http://abfplay.se/Video/Player/2144
3.30 Kristen Dalbys föredrag om modellkommunmetodiken.
Powerpoint-presentation: Presentasjon_malmø_261013.pdf
26.25 Diskussion med kommentatorerna

Del 3: http://abfplay.se/Video/Player/2145
Frågor och debatt. Vad kan vi lära? Hur kan vi demokratisera vården i Region Skåne?
3.00 Sussi Wensmark
7.44 Eva Lenander
13.36 Mikael Eriksson
18.50 Wilmer Andersen
25.36 Ingrid Lennerwald
34.50 Slutdebatt: Vad händer med sjukvården efter valet?
52.25 Frågor från publiken

Malmö: Fortsatta protester

Idag röstade Region Skåne om budget för 2012. Nätverket för gemensam välfärd i Malmö var på plats i Kristianstad och protesterade.

En banderoll vecklades ut, flygblad delades ut och åsikter vädrades i den soliga kylan utanför Skånehuset i Kristianstad.

Länkar till media:

Helsingborgs Dagblad

Sydsvenskan

Skånska Dagbladet

Sveriges Radio

 

 

 

Malmö: Manifestation mot nedskärningarna i sjukvården

17 sept genomförde Gemensam Välfärd Malmö manifestationen “Nej till nedskärningar inom sjukvården”. Huvudtalare var Per Björgell, överläkaren på akuten i Malmö som nyligen avgick i protest mot de orimliga förhållandena. Både han och vi var mycket nöjda med gårdagen. Tre fulla listor med namn på personer som vill engagera sig i Nätverket fick vi också!
Continue reading