Category Archives: Krispolitik

“De som hoppas på systemkollaps”

Vem försvarar offentlig sektor när välfärdskapitalisterna väntar in nästa kris?

https://www.aftonbladet.se/a/EoVrAK?fbclid=IwAR2sQIpBKqWRy3Q0FH6AG3SzGhElmRudtAXV80BCQZ63FFo7fcobDctxIWY

Inrätta socialmedicinska team i utsatta områden

Stärkta polisresurser räcker inte. Många invånare i de utsatta områdena har problem med ekonomi, dålig hälsa och avstår ofta från att söka både sjukvård och tandvård. För att nå en ökad integration i utsatta områden är det nödvändigt att satsa på samverkande sociala och medicinska insatser, skriver förre socialläkaren Jan Halldin.

http://www.dn.se/debatt/inratta-socialmedicinska-team-i-utsatta-omraden/

Hur rika länder blev rika och fattiga länder förblir fattiga

Den 14 september arrangeras ett intressant möte på ABF om ekonomisk utveckling:

Hur rika länder blev rika och fattiga länder förblir fattiga
”Ekonomen Erik S. Reinert presenterar sin kritik av förhärskande nyliberala dogmer om frihandel, fria marknaders välsignelser och vägen till utveckling. Vilken roll spelar ekonomisk struktur – industri och kunskapsintensiva tjänster – för ett lands välstånd? Vilken roll spelar avindustrialiseringen i den ekonomiska periferin för de ökande folkvandringarna och den ökande terrorismen? Reinert tar särskilt upp utarmningen av Europas periferier med fokus på Ukrainas problem. Han samtalar med nationalekonomen Stefan de Vylder och med publiken kring dessa frågor.

Erik S. Reinert, utvecklingsekonom och en av initiativtagarna till World Economics Association, författare till boken Global Ekonomi.

Stefan de Vylder, nationalekonom, känd som kritiker av ekonomins finansialisering och EU:s åtstramningspolitik och med långvarigt intresse för utvecklingsfrågor.”

http://abfstockholm.se/event/2016/09/hur-rika-lander-blev-rika-och-fattiga-lander-forblir-fattiga/.

Se också ett inlägg om mötet på bloggen Gemensam
https://gemensam.wordpress.com/2016/08/23/dags-for-ekonomidiskussion-pa-abf/

Krisen i Europa – Nedskärningspolitiken är naken!

Läs om den osannolika historien hur ett räknefel i Excel kunde bidra till Europas nedskärningspolitik.

Läs mer här.