”Högern svälter vården – sen privatiseras den”

Vänsterpartiet: Det är en systematisk strategi

https://www.aftonbladet.se/debatt/a/Qon4bq/hogern-svalter-varden–sen-privatiseras-den

“Stoppa gräddfilerna i vården”

Idag onsdag lägger S i hälso- och sjukvårdsstyrelsen förslaget att patienter inte ska kunna betala för att gå före behovsbedömningen eller köerna. Offentligt finansierade vårdgivare i Västra Götalandsregionen ska inte få ta emot försäkringspatienter, skriver S-regionråden i opposition Håkan Linnarsson och Janette Olsson. GT 2.9-20

https://www.expressen.se/gt/debatt-gt/stoppa-graddfilerna-i-varden/

Debatt i Aftonbladet om Coronan och äldreomsorgen:

https://www.aftonbladet.se/debatt/a/VbyXXr/vi-som-jobbar-med-de-aldre-ser-forsamringen

https://www.aftonbladet.se/debatt/a/wPMR0P/darfor-lyckades-vi-inte-skydda-de-aldre-battre

https://www.aftonbladet.se/debatt/a/lA7eXG/skyll-inte-dodsfallen-pa-adelreformen

”Den kommunala hälso- och sjukvården behöver stärkas”

Kommunerna spelar en viktig roll i hälso- och sjukvården, men kompetensen och resurserna som behövs för att möta patienternas behov finns inte alltid. Socialstyrelsens första uppföljning av omställningen till en mer nära vård visar att hemsjukvården och den vård som ges på särskilda boenden i samverkan med regionernas primärvård behöver stärkas, skriver tre företrädare för Socialstyrelsen.

31.8-20

https://www.dagenssamhalle.se/debatt/den-kommunala-halso-och-sjukvarden-behover-starkas-33315

Hallengren: Ingen ska kunna köpa sig före i sjukvårdskön

Regeringen tillsätter en utredning med uppdraget att säkerställa att alla svenskar får en god och jämlik vård. Ingen ska kunna köpa sig före i kön genom en privat sjukvårdsförsäkring säger socialministern vid en pressträff. Dagens arena 20.8-20

”Friska äldres hälsa riskeras av isoleringen”

DN 2020-08-13

Det måste finnas mer solidariska vägar att skydda äldre mot coronasmitta än isolering. Friska äldres hälsa riskeras av Folkhälsomyndigheten, skriver psykologen och pensionären Anna Fugelstad.

https://www.dn.se/insandare/friska-aldres-halsa-riskeras-av-isoleringen/

“Så ska Sverige bli ett mer jämlikt land igen”

Klyftorna i Sverige ökar. De som drabbas hårdast är de som redan har det tuffast. Orsaken är de senaste decenniernas förda politik. Det menar Jämlikhetskommissionen som överlämnar sitt betänkande över hur Sverige kan bli mer jämlikt. 

Dagens arena 7.8-20

Inne i artikeln finns länkar bl a till själva utredningen

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2020/08/sou-202046/

“Osakliga och politiskt motiverade angrepp på coronastrategin”

Sveriges coronastrategi ifrågasätts alltmer i den politiska debatten. Det är hög tid att balansera diskussionen, menar Thomas Lindh som granskat kritiken från motståndarna till strategin. Dagens Arena 29 juli-20

Titta på Skottlands vårdsystem

På DN-debatt den 20.7 fanns ett inlägg ”Utbytet mellan vård och forskning måste stärkas

https://www.dn.se/debatt/utbytet-mellan-vard-och-forskning-maste-starkas/

Här är en kommentar till inlägget skrivet av Lars Taxén, aktiv i  Gemensam Välfärd

”Sverige bör titta mot Skottlands vårdsystem”

Flera av de åtgärder som efterlyses av representanter för hälso- och sjukvården finns redan etablerade i andra länder.
DN-debatt 22.7

https://www.dn.se/debatt/sverige-bor-titta-mot-skottlands-vardsystem/

”Sänk ersättningen till vinstdrivna skolor”

Fristående skolor överkompenseras med cirka 20 procent jämfört med kommunala skolor, visar vi i en ny rapport. Dessa orimligheter måste rättas till, skriver Boel Vallgårda och Johan Enfeldt från Nätverket för en likvärdig skola.

https://www.svd.se/sank-ersattningen-till-vinstdrivna-skolor/i/senaste/om/debatt