Filmer

Här har vi samlat filmer av Gunnar Lindholm och Laszlo Schüszler som har filmat seminarier, torgmöten etc som har arrangerats av Gemensam Välfärd eller organisationer och personer med anknytning till Gemensam Välfärd.

31 augusti 2022 med Manifestation för en solidarisk välfärd och ett hållbart klimat, med bl a Sten Svensson från Nätverket för en likvärdig skola och Bengt Nilsson från GV: s Skolgrupp som talare https://www.youtube.com/watch?v=ytYOJenueDU

Välfärd på fallrepet, ett seminarium arrangerat tillsammans med Arena Idé, med Töres Theorell från GV:s Vårdgrupp, Per Kornhall från Nätverket för en likvärdig skola, Bo Rothstein, Per Molander m fl. https://www.youtube.com/watch?v=AItDAteGgoI

Socialistiskt Forum, 26 november 2022: Effekter av marknadsskolan med bl a Sten Svensson från Nätverket för en likvärdig skola och Bengt Nilsson från GV: s Skolgrupp. https://www.youtube.com/watch?v=47Y4xbNfPiI

Socialistiskt Forum, 26 november 2022:  Hur kan en regering förändra Sverige? med Mats Wingborg från Nätverket för en likvärdig skola, författare. https://www.youtube.com/watch?v=qb-fIOLi6qs

Hur mår våra unga idag? Psykisk hälsa är en rättighet för alla! Seminarium, Almedalen 2022.
https://youtu.be/GOfxxdDQkX0

Kulturnatten 2022 – en film om kultur och kulturarbetare
https://youtu.be/s6OmtaftghA

LOV och förlossningsvården med överläkare Annika López, 2022
https://youtu.be/p8wwu9vQsGc

Carema Memorial Day

Här är länken till filmen från Carema Memorial Day den 16.10-19, Kris i svensk sjukvård och äldreomsorg

https://youtu.be/vI73btd6QWE

Klimatmanifestationen 15 mars

15000 ställde upp för en Global Skolstrejk för att rädda klimatet i Stockholm, 15 mars 2019 ! I den 4 min långa filmen medverkar bl a Greta Thunberg, meteorologen Martin Hedman och First Aid Kit!

https://www.youtube.com/watch?v=DZVOYLnTI7A&feature=youtu.be

Manifestation på Åsö torg
Som ett bidrag till att föra in välfärdsfrågorna i valrörelsen arrangerade Gemensam Välfärd tillsammans med ett flertal organisationer och nätverk en manifestation på Åsö torg i Stockholm den 26 augusti. I olika inledningar togs ett antal frågor upp; vård, skola, omsorg, klimat, järnvägar och kollektivtrafik, bostäder, pensioner, LSS och sjukvårdsförsäkringar. Konferencier var Kajsa Ekis Ekman. Här är filmer från några av inledningarna.

Intro och Jessica Smaaland-STIL. Om LSS.
https://youtu.be/KmB69FtBuoo

John Lapidus. Vårdstölden, om de privata sjukvårdsförsäkringarna.
https://youtu.be/AsMWa3jHYQ4

Sten Svensson. Om privatiseringen av skolan
https://youtu.be/LtkePVAkirI

Göran Dahlgren. Om marknadiseringen av sjukvården.
https://youtu.be/rKPbmBBSeho

Filmer från Stödgalan i ABF-huset i Stockholm 13/3 2018

Showen med Anders Linder, Kerstin Wikström och Coste Apetrea.
https://youtu.be/Yltuy80bRro

Kent Werne om läget i välfärdsindustrin:
https://www.youtube.com/watch?v=wnF7E6tNDIo&t=8s

samt Ronny Erikssons show:
https://www.youtube.com/watch?v=LLYjRIQOKvI&t=374s

Göran Drougge och Magnus Ekblom om hur Academedia behandlar lärare som står för sina åsikter:

Staffan Hellstrand

Coste Apetrea

Anna från hemtjänsten

En annan vård är möjlig

Debatt om sjukvården i Stockholms län
Gemensam Välfärd och Arena Idé anordnade den 27 mars en debatt mellan politiker i Stockholms landstingsfullmäktige om sjukvården. Bland frågor som togs upp var:
Hur ska ökad jämlikhet i hälsa kunna uppnås och hur ska folkhälsoarbetet utvecklas? Bör t ex vårdcentraler ha fasta upptagningsområden?
Bör andelen privata aktörer inom landstingen minska eller öka? Bör ytterligare ett akutsjukhus privatiseras?
Förordar partierna fler OPS-avtal? Är NKS en ekonomisk och värdemässig katastrof, eller en bra investering?
Vilka är partiernas viktigaste reformförslag för hälso- och sjukvården i Stockholms län?
Marie Ljungberg Schött, sjukvårdslandstingsråd, Moderaterna
Erika Ullberg, oppositionslandstingsråd, Socialdemokraterna
Catarina Wahlgren, ledamot i Landstingsfullmäktige, Vänsterpartiet
Margaretha Åkerberg, ledamot i Landstingsfullmäktige, Kristdemokraterna
Moderatorer: Lisa Pelling, utredningschef Arena Idé och Christer Hogstedt, Gemensam Välfärd
https://www.youtube.com/watch?v=wUrVlWoOZWY&t=5477s

Privatization of health care-private-public partnership in Great Britain
Professor Allyson Pollock har publicerat många artiklar och flera vetenskapliga böcker om privatiseringen av hälsovården i Storbritannien och särskilt om effekterna av offentlig-privat samverkan samt varit aktiv i samhällsdebatten.
https://www.youtube.com/watch?v=LTBY1N7izd4https://www.youtube.com/watch?v=LTBY1N7izd4

Utmaningarna för äldreomsorgen (Film från seminarium 31 januari 2018)
Sverige har i en internationell jämförelse en god äldreomsorg. Men problem och brister finns. Antalet äldre kommer att öka de närmaste åren, friskare men också sjukare äldre. Antalet platser i särskilt boende har minskat drastiskt. Fler personer erhåller hemtjänst. De är sjukare och kräver mer omsorg men kontinuitet och tid brister. Anhöriga står för allt mer insatser. Personalens arbetsvillkor är pressade. Lönerna är låga och många orkar eller vill inte arbeta fram till pensionen. – Vilka utmaningar står äldreomsorgen inför?
Marta Szebehely, äldreforskare och professor i socialt arbete vid Stockholms universitet
Torun Boucher, ordförande i äldrenämnden i Stockholm stad
https://www.youtube.com/watch?v=oQinQxZer4o&t=20s

“Håkan Juholt – en katt bland hermelinerna” av Gunnar Lindholm, 2018
https://youtu.be/r9G8nSDEHNQ

Debatt mellan Ilmar Reepalu och direktören för Vårdföretagarna Håkan Tenelius från hösten 2017. Av tidsskäl har Ilmars inledning inte tagits med utan filmen koncentrerar sig på debatten och på frågor från publiken.
https://www.youtube.com/watch?v=kHwmCNgq5XM&t=19s

Slutstriden om vinst i välfärden?
Från november 2016. Ilmar Reepalu presenterar sin utredning som kommenteras av Anne-Marie Pålsson, tidigare riksdagsledamot för M, Jonas Sjöstedt, partiledare för v, Daniel Suhonen, chef för Katalys samt Anna Herdy, chefredaktör för Flamman och Enna Gerin, utredare för Katalys
https://www.youtube.com/watch?v=ogXBTrCMC14

Var ska gränsen gå mellan offentlig och privat välfärd? Det var rubriken för ett mycket välbesökt – mer än fullsatt lokal, 170 personer – seminarium på ABF den 1 november. Arrangörer var Gemensam Välfärd, Katalys och ABF. Det var en uppgörelse med mer än 30 år av privatisering och kommersialisering av offentlig verksamhet. Per Molander beskrev konsekvenserna av denna utveckling utifrån sin rapport Dags för omprövning -en ESO-rapport om styrning av offentlig verksamhet. Anne-Marie Pålsson redogjorde elegant för varför ”associationsformen” aktiebolag inte ska användas i den offentliga välfärden. Björn Elmbrant diskuterade varför det är så tyst om det systemskifte som Per Molander skildrar i sin bok. Daniel Suhonen ledde mötet. – Seminariet filmades och finns på Youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=9hR2bcXiRcM

“Det man inte känner, är man rädd för!” – Hédi Fried, 2017.
https://youtu.be/GTobqIzfWkE

En annan vård är möjlig
Manifestationen, som hölls 3/9 2017 på Sergels torg, Stockholm var partipolitiskt obunden, vänder sig till politiker och beslutsfattare med krav på en trygg och säker vård för alla och rimliga arbetsvillkor för personalen.
Konkret innebär det bland annat krav på en hållbar arbetsmiljö för alla professioner i vården, tid för återhämtning vid natt- och skiftarbete, en rimlig löneutveckling under ett arbetsliv och en jämställd vård. Inga patienter ska fara illa på grund av platsbrist på sjukhusen. Att vård styrs utifrån patientens behov och av vårdens professioner.
Medverkande:
Torunn Carrfors, sjuksköterska
Gunilla George, vice ordförande Vårdförbundet,avdelning Stockholm
Yngve Gustafson, professor i geriatrik
Darius Barimani, läkare
Kevin Thompson, Kommunal Stockholm
Emma Jonsson, barnmorska
UllaKarin Nyberg, psykiater
Lena Kullman, anhörig
https://www.youtube.com/watch?v=8WFfFbv0aMg

Carema Memorial Day 2017
Krisrapporterna är många för sjukvård och äldreomsorg. Ensamhet, undernäring, bristande kontinuitet och tid är ord som beskriver äldreboenden och hemtjänst. Yngve Gustafson har bl a i TV-program givit dem en konkret innebörd men också visat vad man kan göra åt dem. Brist på vårdplatser och personal, dåliga arbetsförhållanden och bristande resurser, privatisering och vinstjakt, konkurrens i stället för samarbete och en förödande pinnjakt med NPM-systemet präglar sjukvårdssystemet. Mikael Nyberg har i artiklar beskrivit och analyserat de djupare orsakerna till problemen för sjukvård och äldreomsorg.
https://www.youtube.com/watch?v=ga7xH2Q6ARQ

Den marknadsstyrda beroendevården
med: Gunnar Ågren, läkare, tidigare generaldirektör
Anne-Marie Strömberg, socialarbetare, fackligt aktiv
Lennart Karlsson, kommissarie, Svenska narkotikapolisföreningen
Anna Fugelstad, forskare Karolinska Institutet
https://www.youtube.com/watch?v=MQj4xqpnJoM

Det medicinska perspektivet och psykiatrin
Allt fler diagnoser medikaliseras idag, det vill säga behandlas med läkemedel på bekostnad av andra behandlingsmetoder. Läkemedelsindustrin är en stark påtryckningsfaktor. – Men vad får det för konsekvenser för patienten?
Möte på ABF-huset 9 maj 2017 med bland andra Gunnar Ågren, fd generaldirektör för Folkhälsoinstitutet.
https://www.youtube.com/watch?v=JmzSEiUXR_o

Slutstriden om vinster i välfärden?
Här kommer filmen från mötet på Socialistiskt Forum den 26 november om Vinster i välfärden!
Ett mycket inspirerande och lärorikt möte med kunniga föreläsare och en fullsatt lokal, drygt 400 personer.
För er som inte kunde vara med på mötet –här har ni ett tillfälle att uppleva det. Ta er tid att se filmen! Lyssna inte minst till Ann Marie Pålssons annorlunda och klargörande inlägg.
https://www.youtube.com/watch?v=ogXBTrCMC14

Vården av äldre i Sverige
Här är en samlad och mycket kritisk bild av vården av äldre i Sverige. Det är en intervju med Yngve Gustavson, professor i geriatrik vid Umeå Universitetssjukhus, känd bl a från TV-programmen Sveriges bästa äldreboenden och Sveriges bästa hemtjänst.
Intervjun tar bara drygt 7 minuter. Lyssna på den!
Intervjun är gjord av Gunnar Lindholm i Almedalen 2016.
https://www.youtube.com/watch?v=Hk9DoeXhrO8&feature=em-upload_owner

Dödlig psykiatri och organisenad förnekelse
Den 5 september arrangerade förlaget Karneval ett möte med Peter C Goetsche om medikaliseringen av psykiatrin; Dödlig psykiatri och organiserad förnekelse.
https://www.youtube.com/watch?v=su1AjjP-IVw

Slut på rean – en annan vård är möjlig
Det var parollen för de manifestationer som genomfördes av vårdpersonal, patienter och anhöriga på 26 orter i landet den 4 september. I Stockholm samlades mer än 1000 personer på Medborgarplatsen där tal hölls av representanter för läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och av Marika Lagercrantz, skådespelare och regissör.
https://www.youtube.com/watch?v=e5oW07XaGVA

Carema memorial Day 2016
Gemensam Välfärd i Stockholm arrangerar för fjärde året Carema Memorial Day, för att belysa utvecklingen inom vård- och omsorgssektorn och den verksamhet som bedrivs av vinstdrivande aktörer.
Hur styr vinstintresset vården?
Regeringen har tillsatt en Välfärdsutredning, som ska vara klar
november, 2016 för att pröva hur den offentliga finansieringen av privat utförda välfärdstjänster bör regleras. Ilmar Reepalu,
regeringens utredare berättar om utredningen.
https://youtu.be/yQTjXPBftic

Nej till TTIP (2015)

Intervju med Carl Schlyter(mp) om farorna med TTIP och utdrag från seminariet “A new trade and investment partnership with the US-threat or possibility” arrangerat av Teknikföretagen och de svensk-amerikanska handelskamrarna med bla Ewa Björling (m), från Almedalen 2014.

Carema Memorial Day 2015

En föreställning av Gemensam Välfärd om hemtjänst, personlig assistans och NPM med : Teater Tjall, Inslag från filmen “Var blev ni av”, ” Anna “, undersköterska, Lise Lidbäck, ordf Neuroförbundet, Håkan Jörnehed (v)
Dag Larsson(s), Isabella Pettersson(Fi), Christoffer Ödmann (mp)
Årets Caremapris – Robert Nybergs bok, Guldfeber- delades ut till “Nu Bryter Vi Tystnaden”.

Länkar till filmerna: del 1, del 2, del 3, del 4.

Missbruksvårdens kris – medikalisering och marknadsstyrning skördar människoliv (2015)

Missbruksvårdens kris – medikalisering och marknadsstyrning skördar människoliv.

Narkotikadödligheten har fördubblats sedan millenieskiftet. Marknadsstyrning, ”pinnsystem” och snäv budgetstyrning minskar utrymmet för behandling. Samtidigt har vården medikaliserats: övertro på diagnoser och läkemedel har fått allt större plats samtidigt som institutionsvården minskar. Rehabilitering och drogfrihet får allt mindre utrymme. Etik och arbetsmiljö samt vård- och behandlingsroller utsätts för stora påfrestningar.

Medverkande: Gunnar Ågren, läkare, tidigare generaldirektör, Ulla Bertling, psykolog och psykoterapeut, Jan Halldin, läkare, med dr, Anne-Marie Strömberg, socialarbetare, fackligt aktiv och aktiv i socialarbetarnätverket Nu Bryter Vi Tystnaden (NBVT)

Länkar till filmen: del 1, del 2, del 3

Regeringens och v:s uppgörelse om vinster i välfärden (2014)

Dokumentation av seminarium 22/11 2014 på Socialistiskt forum, ABF, Stockholm med Jonas Sjöstedt(v), Veronica Palm (s) och Janine Alm Ericson (mp). Moderator-Kent Werne.

Del 1, del 2, del 3

Arrangör-Folkkampanjen för Gemensam Välfärd.

Lyssna till psykiatrins vardag (2014)

Dokumentation av seminariet “Lyssna till psykiatrins vardag” från Socialistiskt forum, 22/11 2014 på ABF. Medverkande: Maria Sundvall (moderator), Jan Halldin, Marianne Engelse Frick, Kent Blomberg.

Teaterscener: Regi-Judith Hollander, Skådespelare- Anita Berger, Kat Bergström, Maria Bodin, Gunnel Rimfors
Arrangör: Psykiatruppropet, Stockholms Vårdnätverk, Gemensam Välfärd

Länkar till filmerna: del 1, del 2, del 3

Folkkampanjen för Gemensam Välfärd, manifestation 10 maj 2014

Folkkampanjen för Gemensam Välfärd genomförde 10 maj 2014 en riksomfattande manifestation. Här visas ett sammandrag (av Gunnar Lindholm) av manifestationen på Medborgarplatsen i Stockholm. Medverkande är bl a :Johan Ehrenberg, Lina Westerlund, Hemtjänstupproret, Johnny Nadérus, SEKO, Nu bryter vi Tystnaden, Olof Buckard, Randiga Rut, Linje 17 mot rasism, Röstjärn, Jan Hammarlund, Anita Berger, Rapokalyps, Jan-Erik Gustafsson-Nej till EU, Sanna Tefke, Bortom Retro och Margareta Dahlqvist-DoroteaUpproret.

Carema Memorial Day 2014

Gemensam Välfärd i Stockholm arrangerade för andra året en hearing om de privata vinstintressena i vården och årets Caremapris utdelades till Marie Sundström, MAS som bidrog till att misshälligheterna vid Caremadrivna Koppargården synliggjordes.

Medverkande: Kent Werne, författare, Anders Ygeman(s), Torun Boucher(v), Ingegerd Akselsson-le Douaron(mp).

Länk till filmen här.

Spaningar av KG Wanngård

K-G Wanngård är LO ombudsman och aktiv i Gemensam Välfärd och en av landets mest anlitade föreläsare. Här gör K-G fem spaningar där politiken målas i lite tydligare färger.

spaning 1 – Det ska löna sig att arbeta

spaning 2 – Kvotering

spaning 3 – Behövs facket?, Del 1

spaning 3 – Behövs facket?, Del 2

spaning 4 – Bidragsfusk-skatteflykt

spaning 5, Del 1 – Sänk skatten så man får mer att leva för

spaning 5, Del 2 – Sänk skatten så man får mer att leva för

Reinfeldt och Det sovande folket (2014)

Från filmen ”Var blev ni av, del 3”.

Fredrik Reinfeldt skrev ” Det sovande folket ” 1993(Carl Bidt var statsminister) när han var 28 år gammal, civilekonom, ordförande för Moderata Ungdomsförbundet och riksdagsledamot för moderaterna. Bokens värderingar ligger till grund för “Det nya arbetarpartiets ” politik när det kom till makten 2008.

Medverkande : Johan Rabaeus

Länk till filmen här.

 “Var blev ni av?” (2014)

Oberoende produktion av Gunnar Lindholm. “Var blev ni av” är en film som i fem delar försöker beskriva samhällsutvecklingen och förklara samband och orsaker till den svenska modellens haveri. Den är en fortsättning på mina tidigare filmer “Krisen och framtiden” och “Har vi lämnat den svenska modellen” från 1997. Där tog jag bl a upp att orsakerna till 90-talskrisen kom från felaktiga beslut som drivits fram av grupper inom näringslivet/moderaterna. Och jag varnade för att om inget gjordes var risken stor för att Sverige skulle bli ytterligare en i raden av alla de länder som genomfört nyliberala systemskiften med massarbetslöshet, ökande klyftor, utslagning och fattigdom som följd.

Del 1: Avreglering av post-, energi-,järnvägs-, buss-, apotek- och finansmarknaderna

Del 2: Vård och omsorg

Riskkapitalistsafari (2013)

Vid Svampen på Stureplan samlades välfärdsaktivister i alla åldrar, alltifrån upprörda ungdomar till pensionärer, för att manifestera sitt missnöje mot riskkapitalbolagens plundring av vård och skola. Några bar informativa plakat på magen, strålkastare riktade sökarljuset mot Nordic Capitals kontorsfönster ovanför Stureplansgallerian och på banderollerna stod det paroller såsom “Riskkapitalister tar inga risker gör vinst på skattepengar”, “Välfärd utan vinst” och liknande.

Länkar till filmerna: Del 1, del 2.

Nej till EMU (2003)

Nej till EMU del 1: Detta är en kampanjfilm som gjordes av filmaren Gunnar Lindholm inför omröstningen om EMU hösten 2003.

Medverkande: Ronny Eriksson, Hasse Alfredsson, Claes Eriksson, Sven Wollter, Stefan de Vylder, Carl Hamilton, Peter Dalle, Maj Britt Theorin, Lars Wohlin, Ninel Jansson, Per-Olof Eriksson, Roland Spånt, P-O Enqvist, Stig Malm, Karin Gustafsson, Lia Boysen, Lave Broch..

Länkar till filmerna: del 1, del 2