GEMENSAMT ANSVAR

Sverige har varit ett föregångsland i fråga om allmän välfärd. Under de senaste årtionden har detta välfärdssystem alltmer monterats ner. Samtidigt har Sverige aldrig varit rikare än nu. Arbetslivet blir tuffare och alltmer otryggt. Klyftorna ökar. Kollektivtrafiken är i kaos och elmarknaden har kollapsat. Skolor köps, säljs och går i konkurs. Elever har blivit kunder på en utbildningsmarknad. Vård och omsorg kommersialiseras, vinsten blir drivkraft istället för människors behov. Vinster placeras i skatteparadis istället för att gå tillbaka till välfärden. Välfärden är inte längre en allemansrätt.

En majoritet av svenska folket vill ha en offentlig välfärd finansierad solidariskt via skattsedeln. En sjukvård som ger god hälsa till alla. En skola som ger en bra utbildning till alla elever. Resurser ska finnas till kommuner och landsting som ger möjlighet till utveckling och inte som nu nedskärningar och hårdare arbetstempo för de anställda. Starka allmännyttiga bostadsföretag ska ge alla ett gott boende. Trygga människor är friare och vågar mer. Idag straffas sjuka och arbetslösa istället för att få hjälp att komma vidare i livet och bidra till samhället på sina villkor.

Visionen av Sverige kan inte vara mera marknad. Visionen måste istället vara mer demokrati. Mer medborgare och mindre kund. Vi måste gemensamt ta ansvar för att Sverige kan utvecklas till ett modernt välfärdsland som kan anta de stora utmaningar vi kommer att ställas inför i framtiden och återigen kunna bli en internationell förebild. En utveckling som ska vara hållbar, socialt, ekonomiskt och ekologiskt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *