Skolnätverket

Skolverksamheten i landet och framförallt i Stockholm är förändrad i grunden. Utgångspunkten tycks inte längre vara alla barns och ungas rätt till en god och likvärdig skola. Istället ökar skillnaderna mellan skolor och därmed segregationen mellan barn och ungdomar i staden. Detta beror till stor del på att skolan öppnats för kommersiella krafter. I kombination med det fria skolvalet och skolpengen leder det utvecklingen i fel riktning.

Gemensam Välfärd i Stockholm har på olika sätt, ibland tillsammans med andra, som t ex Nätverket för en likvärdig skola, sökt motverka denna utveckling. För att organisera arbetet med skolfrågorna har vi skapat ett skolnätverk.

De som är intresserade att arbeta med skolfrågor eller få information om vad vi håller på med kan anmäla sig till ett mejlnätverk via våra kontaktpersoner. Genom detta nätverk kallas till möte med skolgruppen en gång i månaden. De som vill arbeta mer aktivt kan anmäla sig till vår interngrupp (för närvarande tio personer).

Kontaktpersoner i Skolnätverket

  • Max Strandberg, max.strandberg[at]su.se

Utåtriktade aktiviteter från och med 2013

Skolnätverket har som en del av sin verksamhet arrangerat olika utåtriktade möten med ambitionen att kritiskt belysa skolans situation. Nedan kan du se vad vi har gjort.

1.Välfärdsdagar på ABF

2013 Välfärd och framtid

Skolan i skärningspunkten – valtvång, marknadsanpassning och vidgade klassklyftor

Från valfrihet/valtvång till inflytande. Medverkande: Ingrid Carlgren, Stockholms universitet. Yrkesutbildning, klass och kunskap. Mattias Nylund, Göteborgs universitet.

2014 Välfärd

Så får vi till stånd en likvärdig skola (del 2)

Anordnad i samarbete med Nätverket för en likvärdig skola och Katalys. Medverkande: Moderator Daniel Suhonen, Roger Mogert (S), Wiwi-Anne Johansson (V), Ibar Jamin (Mp)

2.Socialistiskt Forum på ABF

2014 Från en marknadsstyrd till en demokratiskt styrd skola – hur då?

Medverkande: Gabriella Lavecchia Socialdemokraterna, Ingegerd Akselsson le Douvaron Miljöpartiet och Freddy Grip Vänsterpartiet, moderator Peter Emsheimer Gemensam Välfärd Stockholm

3.Öppna seminarier på ABF

2013 (2 dec): Vad ska vi ha skolan till?

Medverkande: Ingrid Carlgren: Vi behöver ett annat samtal om skolan. Sven-Eric Liedman: Vinstuttag, läxRut och den misshandlade kunskapen. Bo Malmberg: Vad säger forskningen om det fria skolvalet? Moderator Inga Lill Stjerndahl

2015 (13 april): Lärarprofessionen och skolans inre utveckling  

Medverkande: Ingrid Carlgren inleder (professor i pedagogik, SU), Anders Almgren (vice förbundsordförande Lärarnas Riksförbund), Bodil Båvner (utredare utbildningssektionen SKL), Matz Nilsson (förbundsordförande Sveriges Skolledarförbund), Maria Rönn (1:e vice ordförande Lärarförbundet) och moderator Ulrika Tornberg (docent i pedagogik, medlem i GVS)

4.Medverkan vid manifestationer, demonstrationer och torgmöten ordnade av GVS och Folkkampanjen för gemensam välfärd