Upprop för rättvisa och gemensam välfärd! (2005)

Under de senaste åren har Sverige förändrats i sina grundvalar. Viktiga samhällsfunktioner som el, post, telekom och tågtrafik har avreglerats och drivs inte längre utifrån välfärdsmål. I stället är det strikt företagsekonomisk logik och vinstintressen som gäller. Kommuner anlitar privata företag inom vård, skola, omsorg och vattendistribution. Stora delar av allmännyttans lägenheter har sålts ut. Motiven till denna nyliberala omställning har sagts vara att skapa ökad valfrihet, lägre priser och bättre kvalitet. Det har dock visat sig att retorik är en sak ? verkligheten något helt annat.

Avregleringen av elmarknaden har exempelvis lett till att elpriserna chockhöjts och elbolagen har berikats med vinster i mångmiljardformat. Samtidigt har elavbrotten ökat, eftersom långsiktiga investeringar och underhåll eftersatts. De anställda har drabbats av försämrade arbetsvillkor i takt med att kostnadspressen ökat. Det numera bolagiserade statliga Vattenfall fungerar inte längre som en motvikt till den privata marknaden utan har i stället anpassat sig till marknadens spelregler. Liknande mönster kan iakttas i bransch efter bransch.

Vi har även fått se hur en liten grupp transnationella företag konkurrerar ut övriga aktörer eller köper upp konkurrenterna, bl a inom kollektivtrafik och elbranschen. Så i stället för en ökad valfrihet ser vi en utveckling i riktning mot privata oligopol och monopol, såväl i Sverige som i resten av världen. De transnationella företagen är angelägna om att ännu fler välfärdstjänster förvandlas till handelsvaror och vill därför att förhandlingarna om tjänstehandelsavtalet GATS inom Världshandelsorganisationen WTO skyndas på.

Den gemensamma välfärd som byggdes under 1900-talet var ett uttryck för folkflertalets vilja att leva i ett solidariskt samhälle. I kölvattnet av den nyliberala politiken med avregleringar och privatiseringar växer ett helt annat samhälle fram. När girighet, egoism och privata vinstintressen får råda ökar klyftorna och den ekonomiska basen för den gemensamma välfärden undermineras. När vård, skola och omsorg drivs med privata vinstintressen blir det mindre pengar över till barn, sjuka och gamla. Ännu tydligare blir de ökade klyftorna när girigheten får ett ansikte. De tre miljarder kronor som elva Skandiachefer kvitterat ut i bonus skulle kunna täcka ungefär hälften underskottet i Sveriges alla kommuner och landsting för 2003. Privat rikedom och offentlig fattigdom växer fram sida vid sida

Ändå fortsätter den nyliberala offensiven. Svenskt Näringsliv förespråkar ett helt igenom privatiserat sjukförsäkringssystem och statsministern har initierat en diskussion om att systemet kan kompletteras med privata försäkringar. Inom EU verkar starka krafter för att vattensektorn ska avregleras och bli en del av den inre marknaden. Den statliga järnvägsutredningen föreslår en utökad privatisering av tågtrafiken. Riksdagen ska också ta ställning till privat drift av våra sjukhus.

Privatiseringspolitiken fortsätter alltså trots att den saknar stöd bland allmänheten. I den statliga vårdutredningen konstateras att en tydlig majoritet av befolkningen vill ha kvar sjukhusen i offentlig ägo (SOU 2003:23). En SIFO-undersökning visar dessutom att 60 procent är negativa till avregleringen av tågtrafik, post och el. Men detta ignoreras av beslutsfattarna.

Det är hög tid att politikerna tar intryck av det starka motståndet mot privatiseringspolitiken och i stället börjar bedriva en politik som målmedvetet gynnar rättvisa och en gemensam välfärd. Vi har definitivt fått nog av detta experimenterande med samhällets viktigaste funktioner och kräver att bli behandlade som medborgare i ett demokratiskt och solidariskt samhälle och inte reduceras till kunder på en marknad.

  • Vi kräver ett omedelbart stopp för ytterligare avregleringar och privatiseringar.
  • Vi accepterar därmed inte att våra sjukhus eller VA-anläggningar ska kunna överlåtas i privat regi.
  • Vi kräver att den gemensamma offentliga sektorn utvecklas, d.v.s. att vård, skola, omsorg, el- och vattenförsörjning, post, telekom och tågtrafik ingår i en långsiktig samhällsplanering som grundar sig på jämlik och trygg tillgång, hög kvalitet, miljöhänsyn och rimliga arbetsvillkor.
  • Vi välkomnar den nytillsatta statliga utredningen som ska granska avregleringarna. Vi förutsätter att den belyser konsekvenserna vad gäller jämlik och trygg tillgång, hög kvalitet, miljöhänsyn och arbetsvillkor. Privatiserad samhällsservice som misslyckats i dessa avseenden ska återföras i samhällets regi.
  • Vi vill vitalisera den gemensamma välfärden genom ett ökat personal- och brukarinflytande inom den offentliga sektorn och genom exempelvis föräldra- och personalkooperativ som driver verksamhet utan vinstintresse.
  • Vi kräver att Sverige ratificerar ILO-konvention 94 som innebär att kontrakt för offentlig upphandling ska fastställa löner, arbetstid och andra arbetsvillkor i enlighet med gällande kollektivavtal. Samhället ska ställa sociala krav vid upphandling av varor och tjänster.
  • Vi kräver att grundläggande välfärdstjänster som utbildning, vård, omsorg och vatten ska undantas från tjänstehandelsavtalet GATS inom Världshandelsorganisationen WTO.
  • Vi kräver att den svenska regeringen inom EU, WTO, Världsbanken, IMF och FN aktivt verkar för att den nyliberala linjen med privatiseringar och avregleringar överges.
  • Vi vill leva i ett land och i en värld där alla medborgare garanteras grundläggande mänskliga rättigheter och en demokratisk, rättvis och ekologiskt hållbar utveckling.

Undertecknare

Initiativtagare

Attac Malmö
SEKO Skåne
Sv. Transportarbetareförbundet avd. 12
Miljöförbundet Jordens Vänner Malmö-Lund

Riksorganisationer

Attac Sverige
Miljöförbundet Jordens Vänner
SEKO-förbundet, Facket för service och kommunikation
Handelsanställdas Förbund
Svenska Byggnadsarbetareförbundet
Synskadades Riksförbund
Framtiden i Våra Händer
Chilenska Riksförbundet
Föreningen Emmaus Björkå
Styrelsen för Bibliotek i Samhälle, BiS
Välfärden.se
UBV/Latinamerika
Fastighetsanställdas Förbund
Hamnarbetarförbundet
Svenska Transportarbetarförbundet

Lokala organisationer

Attac Norrköping
Attac Stockholm
Attac Göteborg
Attac Helsingborg
Attac Umeå
Attac Lund
SEKO Postklubb Södermalm
SEKO Stockholm Postklubben Södra
SEKO Poståkeriklubben Stockholm
SEKO Klubb 105 Citypendeln Lokförarna
SEKO Postklubb Vasastan
SEKO Stockholm Klubb HÖK
SEKO Stockholm
SEKO Mälardalen
SEKO Örebro
SEKO Energi Norrland, klubb Luleälvarna
SEKO Energi Norrland
SEKO Norrbotten
SEKO Post Västernorrland
SEKO Västernorrland
Kommunal Norrbotten
Kommunal Dalarna
Kommunal Z ? Jämtlands län
Sv. Transportarbetareförbundet avd. 18 och 55
Byggnads Lund
Styrelsen för Metalls Järnbruksklubb vid SSAB Tunnplåt AB i Borlänge
Metalls avdelning 230 i Umeå och södra Västerbotten
Metalls avdelning 11 i Krisitanstad
Metalls avdelning 72 i Arboga
LO Helsingborgs internationella kommitté
LO-distriktet i Skåne
LO-facken i Lycksele
Stockholms Hamnarbetarefackförening
Malmö Lokala Samordning av SAC
Lunds Lokala Samordning av SAC
Umeå Lokala Samordning av SAC
Örebro Syndikalistiska Ungdomsklubb
Föreningen Ordfront Malmö-Lund
Föreningen Ordfront Umeå
Alternativ Stad
Globalisering underifrån, Stockholm
Paraplyorganisationen RESPEKT, Rosengård, Malmö
Svensk socialpolitisk förening, Umeå
OvanSiljan lokalavdelning i JAK Medlemsbank
Skaraborg lokalavdelning i JAK Medlemsbank
Samer i Syd
SITS, Sjukvården Inte Till Salu, Göteborg
Styrelsen för SKTF, Stockholms stad
IOGT-NTO Umekretsen
Grafiska Fackförbundet Mediafacket, Avd 10, Sthlm
LO-facken i Norrköping

Några av de tusentals enskilda personer som skrivit under uppropet

Göran Greider, chefredaktör Dalademokraten
Anna-Klara Bratt, chefredaktör Arbetaren
Lotta Gröning, chefredaktör Norrländska Socialdemokraten
Johan Ehrenberg, chefredaktör ETC
Peter Swedenmark, chefredaktör Länstidningen Östersund
Anita Nordin, redaktör Miljötidningen, Göteborg
Kerstin Bjurman, redaktör tidskriften Södra Afrika, Stockholm
Marie Andersson, redaktör Världsbutikerna för Rättvis Handel, Göteborg
Maria Herngren, tf chefredaktör Fönstret och författare
Aron Etzler, chefredaktör Flamman
Lena Endre, skådespelare, Stockholm
Hans Alfredson, författare, Stockholm
Stellan Skarsgård, skådespelare, Stockholm
Stefan Sundström, musiker, Stockholm
Claes Eriksson, revyförfattare och ?galenskapare?, Göteborg
Maria-Pia Boethius, författare
Mikael Wiehe, musiker, Malmö
Mary Andersson, författare, Malmö
Fredrik Ekelund, författare, Malmö
Bim Clinell, författare och journalist
Margareta Norlin, författare Stockholm
Aino Trosell, författare, Malung
Olof Buckard, satiriker och kulturjournalist
Nina Lekander, journalist, Stockholm
Mats Wingborg, journalist och författare
Stefan Bergmark, frilansjournalist knuten till den oberoende mediegruppen Yelah
Lena Sundström, journalist, Stockholm
Carina Melin, programledare, Sveriges Radio Blekinge, Karlskrona
Nabila Abdul Fattah, krönikör, rappare, student, Göteborg
Christer Hermansson, bibliotekarie och författare, Södertälje
Catti Brandelius, ?Miss Universum?, konstnär, Stockholm
Uje Brandelius, ?Doktor Kosmos?, sångare, Stockholm
Marit Bergman, artist och låtskrivare, Stockholm
Sven Wollter, skådespelare, Göteborg
Sören Wibe, riksdagsman (s) och professor i nationalekonomi, Statens Lantbruksuniversitet i Umeå
Sven-Eric Liedman, professor i idé- och lärdomshistoria, Göteborgs Universitet
Hans Abrahamsson, docent i freds- och utvecklingsforskning, Göteborgs Univ.
Lars Pålsson Syll, professor i samhällskunskap, Malmö Högskola
Mikael Spång, fil dr i statsvetenskap, Malmö Högskola
Alf Hornborg, professor i humanekologi, Lunds Universitet
Bertil Egerö, docent i sociologi, Lunds Universitet
Stefan Olsson, docent i mikrobiologisk ekologi, Lunds Universitet
Per-Åke Albertsson, professor em. i biokemi, Lunds Universitet
Bernt Gustavsson, professor i pedagogik och demokrati, Örebro Universitet
Ingemar Elander, professor i statskunskap, Örebro Universitet
Åsa Linderborg, historiker, Uppsala Universitet
Samuel Edquist, historiker, Uppsala Universitet
Carl Cassegård, fil dr och universitetslektor i sociologi, Kristianstad Högskola
Örjan Appelqvist, universitetslektor i ekonomisk historia, Stockholms Universitet
Jan Lionel Sellberg, fil dr i statsvetenskap, Fisksätra
Bandet Svenska Akademien:
Sture Allén den yngre, musiker, Landskrona
General Knas, musiker, Landskrona
Titti Tång, musiker, Växjö
Don Cho, musiker, Landskona
Lance A Lot, musiker, Ensköping
Joseph Rowe, musiker, Alva Butjärne
Räven Pettersson, musiker, Stockholm
Stekarn, musiker, Brunflo
Agnes Olsson, musiker, Östersund
Mårten Edh, Promoe, musiker, Malmö
Mattias Lund Isén, musiker i Looptroop, Malmö
Tommy Isacsson, musiker i Looptroop, Västerås
Kitimbwa Sabuni, projektsamordnare i Afrosvenskarnas Riksförbund
Dan Karlsson, ordförande i Föreningen Oberoende Socialarbetare, Arboga
Gunhild Ragnvaldsson, ordförande i IFK Strömsund/friidrott
Ann-Krisitn Holmberg, ordförande i Naturskyddsföreningen i Jämtlands län
Kurt Junesjö, arbetsrättsexpert, Bagarmossen
Lars Benon, rektor för Globala gymnasiet, Stockholm

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *