Publikationer

Här har vi samlat länkar till/nedladdningar  av texter inom området gemensam välfärd. Aktiva inom Gemensam Välfärd har skrivit/skapat dokumentet, om inget annat nämns. Hittills har en stor del av dokumenten koppling till Stockholm men vad som ska finnas framöver bestäms av vad GV:s aktiva begär att vi lägger upp.

Slutrapport från Medborgarnas Coronakommission

Ladda ner

Material från Gemensam Välfärd

 • Översättning av Laborurs Allmän basservice, Kerstin Eldh, 2020. UBS översatt
 • Flygblad om folkomröstningskampanjen. Ladda ned
 • Morgondagens primärvård, 2017. Ladda ned
 • Bygg bort bostadsbristen. Redaktör Jan Wiklund, 2016. Ladda ned
 • Vi räknar minuter, vi räknar pinnar… Till nytta för vem? 2015. Ladda ned
 • Why public health services? Experiences from profit-driven health care reforms in Sweden, Göran Dahlgren, 2014. Ladda ned.
 • Utveckla vården och avveckla vinstintressen, 2014. Ladda ned.
 • En genomgång av LOV-utredningen, remissvar, 2014. Ladda ned.
 • Den ojämlika hälsan i Stockholm, pp-presentation av Gunnar Ågren. Ladda ned.
 • Bra sjukvård för alla – en utopi? Bakgrundsdokument till seminarium kring frågan ” Kan vinstsamhället tyglas?” arrangerat av ABF och Gemensam välfärd den 14/4-12.  Sammanställt av Göran Dahlgren. Ladda ned.
 • “Vem vill bli välfärdsarbetare när Florence Nightingale gått in i väggen? Ett idésamtal om arbetsvillkoren i välfärden.” Referat från seminarium den 19 november 2011 på ABF i Stockholm, arrangerat av Gemensam Välfärd Stockholm och LO-distriktet i Stockholms län. Ladda ned.
 • Hur klarar vi äldreomsorgen? Seminarium arr av GV Stockholm och PRO i Stockholms stad 3 nov 2011. Ladda ned.
 • Hemtjänsten i Stockholm – en pressad verksamhet. Ladda ned.
 • Biståndsbedömare – grindvakt eller socialarbetare? – seminarium tillsammans med PRO, sammanfattning och PP-bilder.
 • Tvångslag om valfrihet, Ladda ned.
 • En offensiv välfärdspolitik för 2010-talet – hur ser den ut? Seminarium 29 oktober 2011, ABF-huset, arr av Gemensam Välfärd Stockholm och ABF Stockholm. Länk.
 • Sammanfattning från seminariet ”Hur gör vi sjukförsäkringen sundare? (ABF‐huset i Stockholm 13 november 2010). Ladda ned.
 • Vård på lika villkor och efter störst behov? Utfrågning av de politiska landstingspartierna den 25 mars 2010 i ABF‐huset. Ladda ned.
 • Vad har hänt med sjukförsäkringen? Hur mår dom sjukförsäkrade. (Föreläsning Gunnar Ågren 2010-02-15). Ladda ned.
 • Vård på lika villkor – drivkrafter och motkrafter. Göran Dahlgren. Socialmedicinsk tidskrift nr 1/2010, i samverkan med Gemensam välfärd och LO-distriktet i Stockholm. Ladda ned.
 • ‘Vårdval Stockholm’-kritiken växer. Sammanfattningar av en hearing på ABF-huset i Stockholm 14 november 2009. Ladda ned.
 • Offentlig eller privat sjukvård? (2007) Göran Dahlgren, Maria Sundvall & Bengt Järhult). Ladda ned.
 •  
  Välfärd och framtid – välfärdskonferensen 2013
  2-3 februari 2013 arrangerade Gemensam Välfärd tillsammans med ABF, SEKO och Verdandi en välfärdskonferens. Dokumentation från den finns här.
  .
  Socialmedicinsk tidskrift – Tema: Vård på lika villkor
  Numret har tagits fram av Göran Dahlgren i samverkan med Gemensam Välfärd och LO-distriktet i Stockholms län (vol 87. Nr 1, 2010).
   
  Bostäder – rädda hyresrätten
  Infopaket mot ombildning (från Rädda Hyresrätten/GVs bostadsgrupp 2009-2011). Filerna hör ihop; för info kontakta Camilla Salomonsson (camillasalomonsson[at]hotmail.com).
  • Hjälp mina grannar vill ombilda. Ladda ned.
  • Hjälp mina grannar vill ombilda, upplaga 2. Ladda ned.
  • Affisch: Hjälp mot ombildning (2011). Ladda ned.
  • Följebrev för ombildningspaket (25 mars 2010). Ladda ned.
  • Bilaga 1: Återkallelse av fullmakt. Ladda ned.
  • Bilaga 2: Exempel infoblad Dalen. Ladda ned.
  • Bilaga 3: Samlade flygblad infoblad Enskedefaltet. Ladda ned.
  Flygblad, upprop, mm
  • Flygblad Vinst i äldreomsorgen? (2012). Ladda ned. 
  • Flygblad Hemtjänst på löpande band? (2012). Ladda ned.
  • GVs Hälsomanifest. Hälsa är en mänsklig rättighet – inte en kommersiell marknadsvara. (2010, format: A4). Ladda ned.
  • GVs Hälsomanifest. Hälsa är en mänsklig rättighet – inte en kommersiell marknadsvara. (2010, format: vikt A4). Ladda ned.
  • Upprop för rättvisa och gemensam välfärd, 2004. Ladda ned.
  • Budkavle för välfärd. Ladda ned.

   

  Övrigt material

  Allmänt välfärd

  • FORSKNING: Konkurrensens konsekvenser – vad händer med svensk välfärd?, Ladda ned.
  • FORSKNING: Konkurrensens konsekvenser – vad händer med svensk välfärd? – sammanfattning, Ladda ned.
  • FORSKNING: Konkurrensens konsekvenser – vad händer med svensk välfärd? – intervju, Ladda ned.
  • ANALYS: Välfärd till salu. Asbjørn Wahls: “Velferd til salgs” – översatt och bearbetad till svenska förhållanden. Med diskussionsfrågor.  Nätverket för Gemensam Välfärd 2006. Ladda ned zip-fil med omslag + inlaga.
  • 15 argument mot privatisering. Ladda ned.
  • ANALYS: Den som söker skall finna. Om granskning av företag inom vård, skola och omsorg. Kommunal Stockholms län, 2008. Ladda ned.

  Vinstdriven välfärd

  • FORSKNING: Marketisation in Nordic eldercare, 2013, Länk.
  • DEBATT: Vinst i vården leder fel, Ulf Flodin (2013). Länk.
  • FORSKNING: Vinstkrav försämrar och fördyrar vården, Inge Axelsson (2012). Länk.
  • FORSKNING/DEABTT: Forskare har varnat för vinstdriven vård, Ladda ned.
  • FORSKNING: Competition in a publicly funded healthcare system (Forskarstudie i British Medical Journal, 2012). Ladda ned.
  • FORSKNING:  The association between for-profit hostital ownership and increased medicare spendning, Ladda ned.

  Hälsa/vård

  • DEBATT: “Oreflekterat lov av vårdvalet – vad säger sjukhusläkarna?”. Artikel i Läkartidningen (17/4 -12) av Bengt Järhult, distriktsläkare. Ladda ned.
  • 14 argument mot privat sjukvård. Ladda ned (och läs sid 5).
  • FORSKNING: Capio‐St Görans sjukhus – 9 skäl för drift i egen‐regi.  Ladda ned.
  • FORSKNING: Karolinska Institutets två-årsuppföljning av Vårdval Stockholm. Komplement till artikel (maj 2010) i Socialmedicinsk Tidskrift. (2010) Göran Dahlgren. Ladda ned.
  • ANALYS: ”Ta tillbaka demokratin! En genomgång av effekterna av privatiseringar inom tre sektorer” (uppdat 2009) Anne-Marie Lindgren, Arbetarrörelsens Tankesmedja. (Vård & omsorg är ett av tre välfärdsområden som rapporten fokuserar på.) Ladda ned.

  Skatteparadis

  • DEBATT: Dags för skattjakt, Sydsvenskan. Länk.
  • Upprop för skatteparadisfria kommuner och regioner, 2014. Länk

  New Public Management

  • Vi räknar pengar, vi räknar pinnar…Till nytta för vem?. Rapport av Gunilla Ryd och Kerstin Eldh. Ladda ned
  • Värden i välfärden, Arena Idé, 2014. Ladda ned.
  • Hur kan vi demokratisera vår välfärd? Skottland visar vägen! 2013: Länk
  • Den olönsamma patienten, Maciej Zaremba, DN. Länk.
  • DEBATT: Professionalism nedvärderas i den marknadsstyrda staten, DN. Länk.
  Jämlikhet
  • ANALYS: Vad som händer när ojämlikheten  växer, Ann-Marie Lindgren, 2012, Ladda ned.
  • FORSKNING: Broschyr om Jämlikhetsanden (Karneval förlag & LO-distriktet i Stockholms län). Ladda ned.
  • FORSKNING: Richard Wilkinson and Kate Pickett, författare till Jämlikhetsanden, svar till kritiker, Ladda ned.
  •  FORSKNING: The spirit level revisited, Hugh Noble, 2010, Ladda ned.
  • FORSKNING: Income inequality, mortality, and self rated health: metaanalysis of multilevel studies, Naoki Kondo, 2009, Ladda ned.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *