Vårdnätverket

Hälso- och sjukvården i landet och framförallt i Stockholm förändras i grunden. Utgångspunkten är inte längre allas rätt till en god sjukvård och att minska de stora skillnaderna i ohälsa som finns i länet. Utgångspunkten är i stället att öppna sjukvården för kommersiella krafter.

Gemensam Välfärd i Stockholm har på olika sätt, ofta tillsammans med fackliga och andra organisationer, sökt motverka denna utveckling. För att organisera arbetet med sjukvårdsfrågorna har vi skapat ett vårdnätverk.

De som är intresserade att arbeta med vårdfrågorna eller få information om vad vi håller på med kan anmäla sig till ett mejlnätverk. Genom detta nätverk kallas till möte med vårdnätverket ca en gång i månaden. Där diskuteras och beslutas vad vi ska göra; arrangera konferenser och seminarier, ta fram skrifter och flygblad, skriva remissvar och artiklar. För att sammanfatta den grund utifrån vilken vi arbetar har vi tagit fram ett Hälsomanifest; Hälsa är en mänsklig rättighet – inte en kommersiell marknadsvara.

Kontaktpersoner till Vårdnätverket:
Peter Lorentzon, petlor[at]telia.com, 08-6402380

Att ladda ned:
Vårdnätverket har som en del av sin verksamhet tagit fram en rad argumenterande och redogörande texter om följderna av kommersialiseringen av sjukvården: rapporter, manifest, remisser, seminariereferat, mm. Via Dokumenterat i huvudmenyn hittar du dessa dokument, under rubriken Vård/hälsa.  Direktlänk.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *