Studiecirkel: Välfärden, privatiseringarna och vägen till ett jämlikt samhälle

GV-cirkel i Stockholm, i samarbete med ABF
Under hösten 2011 har skandalerna inom den privatiserade välfärden avlöst varandra. Skolan, omsorgen och sjukvården – allt har blivit en marknad. Vad händer med oss som människor och med samhället när stora delar av den gemensamma välfärden privatiseras? Och hur ser alternativen ut? Studiecirkeln syftar till att deltagarna ska lära sig mer om det svenska välfärdssystemet, bakgrunden till privatiseringarna och nedskärningarna av välfärden, och vilka konsekvenserna blir. Dessutom kommer cirkeln att diskutera vilka pengar som finns för att finansiera välfärden och ta del av goda exempel från kommuner och landsting där man valt att satsa offensivt på att utveckla välfärden.

Tid & plats: 15 studietimmar, 5 ggr. tisdag 18.00 ABF-huset, start v 4.

Cirkelledare: Camilla Salomonsson (camillasalomonsson[at]hotmail.com) tillsammans med Christer Hogstedt, Peter Lorentzon och KG Westlund.

Information och anmälan: www.abfstockholm.se – 08-453 41 80.
Direktlänk till anmälan finner du här.

Mer detaljerat program

1)     Varför gemensam välfärd?
Om välfärdsstatens historia och kampen för jämlikhet, fackföreningarnas och andra folkrörelsers roll. Poängerna med att ha en välfärdsstat/ett välfärdssamhälle.

2)     Jämlikhetsanden – varför jämlika samhällen är bättre för alla
Vad är jämlikhet? Vad säger forskningen om jämlika och ojämlika samhällen? Hur ser det ut i Sverige och vart är vi på väg? Vilka sätt finns att skapa jämlika samhällen? Vilken roll spelar välfärdsstaten?

3)     Privatiseringarna och attackerna på den gemensamma välfärden
Aktuellt läge och bakgrund till privatiseringarna. Olika typer av privatisering. Nyspråket i välfärdsdebatten. Konsekvenser för den enskilde och samhället, argument för och emot privatisering. Vad händer med den ”gemensamma tanken” när verksamheter privatiseras?

4)     Finns det pengar till välfärden?
Vilka resurser finns i samhället för bättre välfärd för alla? Myterna om att vi ”inte har råd” att ta hand om varandra. Hur ser en offensiv välfärdspolitik ut, dvs. hur ser vi till att få råd med välfärden?

5)     Offensiva alternativ till privatisering och nedskärning
Goda exempel – utveckling av välfärden utan privatiseringar. Hur ser motkrafterna till privatisering ut? Exempel från Norge och andra länder. Hur kan man minska de negativa konsekvenserna av privatisering? Går det att ta tillbaka privatiserad verksamhet?

Cirkeln avslutas med en diskussion om hur man kan engagera sig för att påverka välfärdsutvecklingen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *