Debatt om vinstjakt och skolpeng

“Skolpengen viktigare än vinsterna”
Vinster i välfärden. Debatten om vinster eller ej i skolan är för enkelspårig. Politiken riskerar att fastna i symbolfrågor mellan höger och vänster i stället för att lösa de verkliga problemen. Ett vinstförbud är inte lösningen på skolans problem. Det som behöver förändras är skolpengssystemet

http://www.dagenssamhalle.se/debatt/skolpengen-viktigare-aen-vinsterna-29645

“Lärarförbundet förstår inte Reepalus förslag”
Vi kan konstatera att många, däribland Lärarförbundet, inte har förstått vad det är som Reepaluutredningen föreslår. Det handlar inte om en begränsning av vinstutdelning säger Friskolornas riksförbund

http://www.dagenssamhalle.se/debatt/laerarfoerbundet-foerstar-inte-reepalus-foerslag-29763

Jesper Meijling, författare till boken Marknad på villovägar: https://gemensam.wordpress.com/2014/09/02/en-bugg-i-programmet/

Comments are closed.