Konkurrensen om eleverna sänker skolans kvalitet

Skolresultaten har kretsat kring ideologi och argument. Är privatiseringen bra eller dålig för resultaten? I brist på forskning måste kvaliteten på barns och ungdomars utbildning säkerställas på något sätt, skriver, Sten Svensson och Daniel Suhonen.

http://www.gp.se/nyheter/debatt/konkurrensen-om-eleverna-s%C3%A4nker-skolans-kvalitet-1.4018095

Comments are closed.