Inrätta socialmedicinska team i utsatta områden

Stärkta polisresurser räcker inte. Många invånare i de utsatta områdena har problem med ekonomi, dålig hälsa och avstår ofta från att söka både sjukvård och tandvård. För att nå en ökad integration i utsatta områden är det nödvändigt att satsa på samverkande sociala och medicinska insatser, skriver förre socialläkaren Jan Halldin.

http://www.dn.se/debatt/inratta-socialmedicinska-team-i-utsatta-omraden/

Comments are closed.