“Statlig finansiering ökar likvärdigheten i skolan”

Höga förväntningar på eleverna och mer tid för lärare att förbereda och efterarbeta undervisningen. Samt mer sammanhållet statligt ansvar för skolan. Så kan segregationen bekämpas, skriver ordföranden för Lärarnas Riksförbund Åsa Fahlén.

https://www.dagenssamhalle.se/debatt/statlig-finansiering-okar-likvardigheten-i-skolan-26275

Comments are closed.