“Därför skiljer sig dödligheten i Nordens äldrevård”

Att äldreboenden har drabbats hårt av coronaviruset har beskrivits som ett av misslyckandena i Sveriges arbete mot covid-19. Sveriges dödstal har jämförts med Norges och Danmarks som är mycket lägre. Men har våra grannländer varit bättre på att skydda sina äldre? Dagens Arena söker svar. Marta Szebehely

https://www.dagensarena.se/innehall/darfor-dor-fler-aldre-pa-vara-aldreboenden-an-i-norska-och-danska-tva-procent-av-alla-aldre-pa-boende-har-dott-i-covid-19/

Comments are closed.