”Bråttom att åtgärda de ödesdigra misstagen”

Öppna NKS akutmottagning för ”rutinpatienter”, tillsätt en sjukhusstyrelse med en majoritet av sjukvårdserfarna personer och begränsa vårdvalen. Det är några av förslagen från ett stort antal läkare, forskare med flera.

https://www.svd.se/brattom-att-atgarda-de-odesdigra-misstagen

Comments are closed.