“Corona leder till epokskifte”

Coronakrisen får de politiska, ekonomiska och sociala systemen att skaka i sina grundvalar. Det går helt enkelt inte att fortsätta på samma sätt som förut, skriver Marc Saxer.

Comments are closed.