”Den kommunala hälso- och sjukvården behöver stärkas”

Kommunerna spelar en viktig roll i hälso- och sjukvården, men kompetensen och resurserna som behövs för att möta patienternas behov finns inte alltid. Socialstyrelsens första uppföljning av omställningen till en mer nära vård visar att hemsjukvården och den vård som ges på särskilda boenden i samverkan med regionernas primärvård behöver stärkas, skriver tre företrädare för Socialstyrelsen.

31.8-20

https://www.dagenssamhalle.se/debatt/den-kommunala-halso-och-sjukvarden-behover-starkas-33315

Comments are closed.