“Borgerlig skolspricka ger hopp om förändring”

 Reaktionerna på de två aktuella utredningarna om grundskolan respektive gymnasieskolan visar att skiljelinjerna i debatten inte alls är så tydliga. När det gäller gymnasiet står Svenskt Näringsliv plötsligt inte på samma barrikad som Friskolornas Riksförbund. 7.12-20 Arena

Borgerlig skolspricka ger hopp om förändring – Dagens Arena

Comments are closed.