“Sjukvårdens problem”

Covid-19-pandemin har blottlagt problem inom sjukvården som bitvis har orsakats av den omvandlingsprocess som pågår, och som har pågått under flera decennier. Vi läkare och andra vårdyrken måste också fråga oss hur vi har låtit detta hända, skriver Töres Theorell.

Dagens arena 2.1-21

Sjukvårdens problem – Dagens Arena

Comments are closed.