Tag Archives: Corona

Delrapport från Medborgarnas Coronakommission

Nu har Medborgarnas Coronakommission sänt in en delrapport till den statliga Coronakommission.

Den statliga kommissionen ska senast den 30 november i år komma med ett betänkande om ”smittspridning  inom vård och omsorg om äldre”.

Tanken är att kommissionen ska kunna ha nytta av vår rapport i sitt arbete.

Mer information om Medborgarnas Coronakommission hittar du på www.medborgarkommission.se

https://www.medborgarkommission.se/media/nyheter

/Peter Lorentzon, med i kommissionens temagrupp Äldre, som tagit fram rapporten.