Tag Archives: Redaktionellt

Ny hemsida!

För att underlätta arbetet med vår hemsida har vi gjort om den helt. Tanken är att den ska bli mer aktuell och överblickbar, och lättare för flera att jobba med. Framför allt ska den vara ett stöd i det konkreta arbetet på de orter där vi finns. Vi som skriver kommer att arbeta mycket med “Etiketter” (taggar) så klicka där om du söker info om speciella ämnen eller lokala texter. Vi kommer att bygga ut den allteftersom, men om du söker något speciellt som fanns på den gamla siten så hittar du det under www.gemensamvalfard.se/tidigare.

Håkan Sundberg