Category Archives: Sjukförsäkring

Bör bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen återinföras?

Diskussion med författarna till den nya rapporten från Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO 2016:2) med förslag om förändringar i sjukförsäkringssystemet

En ny ESO-rapport hävdar att variationer i sjukfrånvaron över tid inte kan förklaras av förändringar i hälsa eller arbetsmiljö. I rapporten föreslås ett antal kontroversiella åtgärder, bland annat ett återinförande av en bortre tidsgräns och högre krav på vårdgivare som skriver ut sjukintyg, för att minska och stabilisera sjukfrånvaron. Analysen och åtgärdsförslagen kommer att diskuteras vid seminariet.

Deltagare
Författarna av ESO-rapporten fil. dr. Pathric Hägglund och
professor Per Johansson
Professor Töres Theorell
Leg läk, docent Constanze Leineweber
Med dr Jan Halldin
F.d. landshövding och utredare Jan Rydh
Moderator
Professor Christer Hogstedt

Onsdag 27 april kl 18.00 i ABF-huset, Sveavägen 41

Välfärd och framtid – Påskuppropet – Vad hände sen?

Nu har Öppna Kanalen Västerås, äntligen lagt ut seminariet Påskuppropet – Se’n då? från konferensen Välfärd och framtid på webb-tv. 55 minuter.

Klicka på ”Senaste klippen”.

Se filmen här.

 

Bloggtips: Myter om sjukfrånvaron

På sin blogg Stardust diskuterar Björn Johnson, docent i socialt arbete på Malmö högskola, myter och andra faktafel i debatten om sjukfrånvaron. Bland annat skriver han att det vanligt förekommande påståendet att Sverige kring år 2000 hade den friskaste befolkningen i Europa men ändå den högsta sjukfrånvaron är ‘mycket problematiskt’. Läs mer: http://stardustsblogg.blogspot.com/2011/04/nya-myter-om-sjukfranvaron.html

Björn Johnson har skrivit boken Kampen om sjukfrånvaron (Arkiv 2010).
Länktips genom Martin i GV Stockholm.