Inga pengar till skatteparadis

30 mars i Sydsvenskan: http://www.sydsvenskan.se/opinion/aktuella-fragor/inga-pengar-till-skatteparadis

Skatteflykt har blivit populärt.
En tredjedel av Sveriges största koncerner nolltaxerar eller betalar mycket lite i skatt, visar en aktuell granskning av de tjugo största bolagen som SVT:s Rapport gjort.
Genom Caremaskandalen blev det känt att riskkapitalägare smusslar undan vinsten till skatteparadiset Jersey för att undvika bolagsbeskattning i Sverige. Nu framstår det allt tydligare att Carema inte är något undantag.

Skatteparadisen har utvecklats till världsekonomins svarta hål. Nicholas Shaxson, journalist på The Economist och Financial Times, avslöjar i sin senaste bok Treasure islands  – Tax havens and the men who stole the world att den nyliberala epokens avregleringar och privatiseringar lett till att mer än hälften av världshandeln passerar genom skatteparadisen, i alla fall på papperet.
Skatteflykt i mångmiljardklassen leder till att den ekonomiska basen för välfärden undermineras. Välfärden förutsätter att alla, medborgare och företag, betalar skatt. I gengäld får vi leva i ett civiliserat samhälle där alla får del av utbildning, sjukvård, barnomsorg, äldreomsorg och kollektivtrafik.
Alltför många politiker suckar uppgivet inför den globaliserade ekonomins avigsidor, men det finns glädjande nog undantag. Malmö och Kalmar är två modiga kommuner som går i täten. De har beslutat att ställa krav i upphandlingen på att leverantörerna inte får ha någon koppling till skatteparadis.
Malmös tre ledande partier – S, V och MP – tog upp frågan vid kommunfullmäktigemötet i juni förra året och nu utarbetar kommunledningen en helt ny upphandlingsmodell som ska behandlas av kommunfullmäktige i augusti.
Malmös och Kalmars agerande visar att det finns hopp för demokratin. Politiska beslut har lett till dagens situation och nya demokratiska beslut kan förändra den. Att Malmö anammat förslaget om att utesluta företag registrerade i skatteparadis är ett gott exempel på att den lokala demokratin är levande. Förslaget väcktes av Attac Malmö i april 2010 på ett seminarium där rödgröna politiker mötte aktiva medborgare.
I Frankrike har ideella organisationer sedan 2009 framgångsrikt drivit kampanjen Stoppa skatteparadisen! Först anammade det gröna partiet, Les Verts, kampanjens krav, men efterhand har det vunnit gehör i alla politiska läger.
Sjutton regioner i Frankrike är nu inne på att kräva land-för-land-rapportering av bankerna de samarbetar med, det vill säga information vad gäller omsättning, vinst och hur mycket skatt de betalar i varje land där de har verksamhet. De som står bakom kampanjen driver nu att samma krav ska ställas i lokala upphandlingar av varor och tjänster och därför följer de processen i Malmö med stort intresse. Det gör även lokalpolitiker i Helsingfors och Oslo.
Å ena sidan verkar ställningstagandet vara självklart. När tidningen Dagens Samhälle i november i fjor frågade landets kommunstyrelseordförande ”Ska riskkapitalbolag registrerade i skatteparadis få bedriva vård, skola och omsorg i Sverige?” svarade 75 procent nej.
Å andra sidan hävdar många jurister att det inte går att utesluta riskkapitalbolag registrerade i skatteparadis med hänvisning till LOU, Lagen om offentlig upphandling, som i sin tur är en tillämpning av EU-direktiv.
I första hand handlar det om att undersöka vad som är möjligt inom ramen för gällande lagstiftning, men i en demokrati kan man också skriva om lagarna. Just nu är det ett utmärkt tillfälle för både aktiva medborgare och aktiva lokalpolitiker att påverka nationell lag och EU-direktiv.
Anders Wijkman leder Upphandlingsutredningen som har i uppdrag att granska LOU. Slutbetänkandet ska vara klart den 30 november i år. Parallellt pågår en översyn av upphandlingsregelverket inom EU.
Kanske inte bara LOU behöver revideras så att krav riktade mot skatteparadis kan ställas, utan även LOV, Lagen om valfrihetssystem. Upphandling av till exempel äldreomsorg styrs av LOU, men äldreminister Maria Larsson (KD) har aviserat att de kommuner som inte frivilligt inför ett valfrihetssystem inom äldreomsorgen kommer att tvingas till det.
Vi behöver radikala kommuner som har modet att gå före när det är uppenbart att gällande lagstiftning inte är i samklang med folkviljan.
Heja Malmö!

Gunilla Andersson, Attac Malmö-Lund
Johanna Blomberg, Gemensam välfärd, Malmö
Ellie Cijvat, Jordens vänner Malmö-Lund
Ewa Glimhed, LO Malmö

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *