Debatt – Hemtjänst – omöjliga val i ett omöjligt system

Lagen om valfrihet innebär att man kan välja utförare av hemtjänst. Men hur lätt är det att välja mellan 100 utförare i Stockholm efter en stroke och när biståndshandläggaren ska vara neutral och inte får ge råd till brukaren?

Läs Peter Lorentzons, aktiv i Gemensam Välfärd, artikel här:

http://www.dagenssamhalle.se/debatt/hemtjaenst-omoejliga-val-bri-ett-omoejligt-system-5497

Comments are closed.