Privatiseringen av hälso- sjukvården i Stockholm

Stockholms läns landsting är, i jämförelse med andra landsting, extremt vad gäller konkurrensutsättning och privatisering av vården. Medan andra landsting köper en tiondel av sin vård från privata vårdgivare är motsvarande siffra för Stockholms läns landsting en tredjedel. Drygt 3 000 företag bedriver hälso- och sjukvård på uppdrag av SLL, på tre år har antalet avtal med privata utförare ökat med 35%. Vårdval etableras på allt fler områden. Den nya strukturplanen för hälso- sjukvården i landstinget kan också bli en hävstång i denna process.

– Hur långt har privatiseringen gått på olika områden? Vilka är konsekvenserna för kvaliteten i vården? För jämlikhet i hälsa och tillgång till vård? För kostnader?

– Vad är perspektivet med en fortsatt alliansmajoritet i SLL? Vad finns kvar om fem år av offentlig driven hälso- sjukvård i landstinget?

– Vad kan göras för att motverka denna kraftiga privatisering av vården?

Håkan Jörnehed, landstingsråd (v)

Dag Larsson, landstingsråd (s)

Helene Öberg, gruppledare (mp)

Gunnar Ågren, Gemensam välfärd

Torsdag 14 november 2013 kl 18.00. ABF-huset, Sveavägen 41

Arrangörer: Gemensam Välfärd och ABF Stockholm

Comments are closed.