Sätt stopp för skatteparadis!

Oxfam uppmanar världens ledare att:

– Strama åt det globala regelverket och täppa till kryphålen för skattesmitning

– Motverka skadlig skattekonkurrens

– Skärpa företagens rapporteringskrav för ökad transparens och bättre insyn vad gäller ägarförhållanden

– Inrätta ett globalt kontrollsystem för att säkerställa att företagen betalar sin skatt

Skriv på här!

Comments are closed.