Skandinavisk Välfärdskonferens 2016

Skandinavisk välfärdskonferens 2016
En Skandinavisk välfärdskonferens 2016 kommer att genomföras den 14-15 november i Oslo. Den kommer att samla deltagare från Danmark, Norge och Sverige för att fastställa status för den ”nordiska modellen”.
Vi ska se på de olika utvecklingslinjerna i de tre länderna, utbyta erfarenheter och analyser. Vad är likt och olikt? Hur är utvecklingen utanför Skandinavien? Vilka är motkrafterna? Vad är våra alternativ och lösningar, strategier och målsättningar? Vad kan vi samarbeta kring?
Konferensen koncenterar sig på de viktigaste sociala och politiska motsättningarna:
– De kommersiella intressenas intåg i välfärden
– Marknadsstyrningen inom välfärden
– Skärpt kamp i arbetslivet
– Infrastruktur, energi och klimat
– Handelsavtal och fria kapitalrörelser
Dessa teman kommer att analyseras på fyra nivåer:
1. Hur skapades välfärdsstaten? Varför offentlig? De långa linjerna.
2. Detta är under angrepp – makt och styrkeförhållanden
3. Analys, exempel och aktörer
4. Alternativ, allianser, kamp och segrar
Konferensen genomförs i samverkan mellan fackliga organisationer, välfärdsallianser, tankesmedjor och andra i de skandinaviska länderna.
Program för konferensen finns på For Velferdsstatens hemsida www.velferdsstaten.no , också i en svensk version.
Där finns även en närmare presentation av konferensens olika ämnen liksom en presentation av inledare och av organisationer som stödjer konferensen. Gemensam Välfärd i Sverige är en av dessa.
Där finns också annan information om konferensen och praktiska upplysningar samt hur man anmäler sig. Deltagaravgiften är NOK 1 500, som inkluderar konferensavgift och lunch båda dagarna.
Kontaktperson i Gemensam Välfärd Sverige för konferensen är Peter Lorentzon, petlor@telia.com

Delta på Skandinavisk välfärdskonferens 2016!
Sprid information om konferensen!

Comments are closed.