Reepalu: Så skapar vi ordning och reda i välfärden

Det är anmärkningsvärt att det saknas tydliga villkor för vilka som får ta emot offentlig finansiering inom välfärden. Det riskerar att skada medborgarnas tilltro till välfärden och i förlängningen viljan att finansiera den, skriver Ilmar Reepalu.
http://www.svd.se/reepalu-sa-skapar-vi-ordning-och-reda-i-valfarden/om/vinster-i-valfarden-7GmE

Comments are closed.