Styrningen av sjukvården

”Styrningen i sjukvården har blivit ett hot”
Styrningen inom sjukvården har blivit så omfattande att den riskerar att försämra för patienterna. Vetenskap, beprövad erfarenhet och etiska principer trängs undan till förmån för andra drivkrafter. Vi är allvarligt oroade, skriver en rad läkare. SvD 24.7-16
http://www.svd.se/styrningen-i-sjukvarden-har-blivit-ett-hot/om/debatt

”Vården står inför en stor förtroendekris”
En ökande byråkratisk styrning av sjukvården har trängt undan vetenskap, beprövad erfarenhet och etiska principer till förmån för andra drivkrafter. En diskussion på Läkarsällskapet, där flera av undertecknarna av ovanstående artikel deltog.
http://lakartidningen.se/Aktuellt/Nyheter/2016/11/Debatt-om-styrningen-av-sjukvarden/
https://www.youtube.com/watch?v=spCWkVla8kQ&feature=youtu.be

Comments are closed.