Den nyliberala strategin

I det här numret av Röda Rummet finns en artikel om den nyliberala strategin för att omvandla samhället, för ett  systemskifte. Det är den sista artikeln i tidningen. Artikeln är skriven av Kerstin Eldh, aktiv i Gemensam Välfärd i Malmö.

http://www.rodarummet.org/web/wp-content/uploads/2020/05/R%C3%B6da-rummet-nr-1-2020-1.pdf

Comments are closed.