“Systemet var aldrig till för dem#

10.5 DAGENS ARENA Den uttalade strategin var att skydda de äldre, men vad gjordes för dem? Diskrepansen i det stöd som sjukvården fått från befolkning, stat och myndigheter jämfört med äldreomsorgen i pandemin är slående. Fanny Nilsson

Comments are closed.