“Osakliga och politiskt motiverade angrepp på coronastrategin”

Sveriges coronastrategi ifrågasätts alltmer i den politiska debatten. Det är hög tid att balansera diskussionen, menar Thomas Lindh som granskat kritiken från motståndarna till strategin. Dagens Arena 29 juli-20

Comments are closed.