“Så ska Sverige bli ett mer jämlikt land igen”

Klyftorna i Sverige ökar. De som drabbas hårdast är de som redan har det tuffast. Orsaken är de senaste decenniernas förda politik. Det menar Jämlikhetskommissionen som överlämnar sitt betänkande över hur Sverige kan bli mer jämlikt. 

Dagens arena 7.8-20

Inne i artikeln finns länkar bl a till själva utredningen

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2020/08/sou-202046/

Comments are closed.