”Läkare bör inte delta i geschäft med onödiga undersökningar”

DN DEBATT 23/10.

Svenska läkaresällskapet: Vi reagerar starkt mot att man med marknadsföring skapar efterfrågan på medicinskt omotiverade undersökningar. Läkare har ett professionellt ansvar och bör avstå från att involvera sig i geschäftet där diagnostik utan medicinsk indikation säljs till oroliga. Privata försäkringar för privilegierade riskerar att göra vården än mer ojämlik och krockar med hälso- och sjukvårdslagens mål ”god hälsa och vård på lika villkor för hela befolkningen”.

https://www.dn.se/debatt/lakare-bor-inte-delta-i-geschaft-med-onodiga-undersokningar/

Comments are closed.